Työelämässä oppiminen on iso osa sähköalan opintoja. Monet alan opeista ovat sellaisia, ettei niitä voi oppia koulun penkillä, vaan käytännössä tekemällä. Käytännöntaitojen lisäksi työharjoitteluissa oppii tärkeitä työelämätaitoja ja saa hyviä kontakteja alan yrityksiin.

Työssäoppimisen laajuus vaihtelee koulutusasteen mukaan. Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattirkorkeakoulussa työssäoppiminen on iso osa opintoja, kun taas yliopistoissa osuus on huomattavasti pienempi tai kokonaan alan kesätöistä riippuvainen. Hyvin suoritettu harjoittelu voi poikia tulevaisuudessa vakituisen työpaikan!

Työssäoppimista voi suorittaa seuraavin tavoin:

Norwescon jousiliittimet säästävät aikaa ja kustannuksia =>

Lisätietoja työssäoppimisesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Voit katsoa videon myös tästä.

Miten savunpoistolaitteistot pidetään toimintakuntoisena rakennuksen koko elinkaaren ajan? Osallistu online-seminaariin torstaina 18.3.2021 klo 8.45–15.45.