Sähkö-  ja  automaatioalan  erikoisammattitutkinto antaa valmiudet  itsenäiseen sähkö-  ja  automaatioalan  asennustöiden  tekemiseen  ja  asennustöiden  johtamiseen.

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan
projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Hän suunnittelee ja ohjaa työryhmän toimintaa niin, että työn tavoitteet saavutetaan ja huolehtii työmaan turvallisuudesta. Lisäksi hän varmistaa, että työryhmän tekemä työ täyttää asiakkaan tarpeet ja laatuvaatimukset.

Syksyn Onnimarkkinat ovat alkaneet!

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon tutkintonimikkeitä ovat:

 • sähköasennusmestari
 • automaatioasennusmestari
 • lukkoseppämestari.

Tutkinnon osat

Sähkö- ja erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen. Tutkinto muodostuu kaikille pakollisista opinnoista (30 osp), tutkintonimikekohtaisista opinnoista (60-90 osp) ja valinnaisista opinnoista (60-90 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

 • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp

Sähköasennusmestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Pienjännitesähköasennusprojektien suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Automaatioasennusmestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Automaatiojärjestelmäprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Lukkoseppämestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Turvasuojausprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp
 • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp

Valinnaiset opinnot:

 • Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Kiinteistöjen keskijänniteasennuksien johtaminen, 30 osp
 • Myynti- ja toimipistepalveluiden hallinta, 30 osp
 • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp
 • Sähkökäyttöjen asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Automaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Uusiutuvaa energiaa käyttävän sähköntuotantojärjestelmän asennuksien johtaminen, 30osp

Lisätietoa opinnoista =>

Pätevyydet

Tutkinnon suorittaja voi erikoistua sähkö- automaatio- tai turvajärjestelmien asennuksien johtamiseen. Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen sähköyliasentajalla on tarvittava koulutus sähköpätevyyteen 1 ja  lukkoseppämestarilla  on  yksityisen  turvallisuusalan  lainsäädännössä määritelty turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan koulutus.

Voit katsoa videon myös tästä.

Loisteputket poistuvat, oletko valmis?