Sähkö-  ja  automaatioalan  erikoisammattitutkinto antaa valmiudet  itsenäiseen sähkö-  ja  automaatioalan  asennustöiden  tekemiseen  ja  asennustöiden  johtamiseen.

SM Extra audioartikkelit

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia sähkö- ja automaatioalan
projekteissa työnjohto- ja suunnittelutehtävissä. Hän suunnittelee ja ohjaa työryhmän toimintaa niin, että työn tavoitteet saavutetaan ja huolehtii työmaan turvallisuudesta. Lisäksi hän varmistaa, että työryhmän tekemä työ täyttää asiakkaan tarpeet ja laatuvaatimukset.

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon tutkintonimikkeitä ovat:

 • sähköasennusmestari
 • automaatioasennusmestari
 • lukkoseppämestari.

Tutkinnon osat

Sähkö- ja erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen. Tutkinto muodostuu kaikille pakollisista opinnoista (30 osp), tutkintonimikekohtaisista opinnoista (60-90 osp) ja valinnaisista opinnoista (60-90 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp

Sähköasennusmestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Pienjännitesähköasennusprojektien suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Automaatioasennusmestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Automaatiojärjestelmäprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Lukkoseppämestarin tutkintonimikekohtainen osa:

 • Turvasuojausprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp
 • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp

Valinnaiset opinnot:

 • Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Kiinteistöjen keskijänniteasennuksien johtaminen, 30 osp
 • Myynti- ja toimipistepalveluiden hallinta, 30 osp
 • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp
 • Sähkökäyttöjen asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Automaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Uusiutuvaa energiaa käyttävän sähköntuotantojärjestelmän asennuksien johtaminen, 30osp

Lisätietoa opinnoista =>

Pätevyydet

Tutkinnon suorittaja voi erikoistua sähkö- automaatio- tai turvajärjestelmien asennuksien johtamiseen. Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen sähköyliasentajalla on tarvittava koulutus sähköpätevyyteen 1 ja  lukkoseppämestarilla  on  yksityisen  turvallisuusalan  lainsäädännössä määritelty turvasuojaustoimintaa harjoittavan vastaavan hoitajan koulutus.

Voit katsoa videon myös tästä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!