Työharjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opintoja. Harjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan koulutuksessa saamiaan oppeja käytännön työelämään. Harjoittelussa saadun käytännön kokemuksen avulla opiskelija voi myös tehdä paremmin työelämää vastaavia opiskeluvalintoja.

SM Extra audioartikkelit

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Harjoittelupaikka voi olla yksityisessä yrityksessä, kunnassa, järjestössä, valtionhallinnossa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla. Harjoittelupaikan hankkii yleensä opiskelija itse. Ole aktiivinen ja ota lähtökohdaksi se, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan, sillä myös työnantajat toivovat opiskelijan olevan itse aktiivinen yhteydenotoissaan.

Harjoittelu avaa näkökulman työelämään ja antaa vinkkejä jäljellä olevan opiskeluajan suunnitteluun. Samalla se on arvokas tilaisuus soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Oman alan työkokemus vaikuttaakin poikkeuksetta positiivisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Lisätietoja löydät ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Voit katsoa videon myös tästä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!