Muita Sähkömaailma-lehdessä julkaistuja artikkeleita.

SM Extra audioartikkelit

 • 4D tarjoaa reaaliaikaista visuaalista tilannekuvaa rakennusprosessista
  Nykykehitysvaiheessa älykkäillä digitaalisilla alustoilla ja suunnitteluohjelmilla on runsaasti kohdedataa mutta myös uusia ominaisuuksia. Ruotsi on hyvässä vauhdissa tuomassa digitaalista kaksosta kiinteistödatan kokonaisvaltaiseen hallintaan. Swecon kehittämä pilvivalvomopalvelu, Twinfinity, on Ruotsissa jo käytössä kiinteistönomistusyhtiö Vasakronanilla. Vasakronan digitalisoi […]
 • Kuumaakin kuumempi: akkuteollisuus kasvaa Suomessa voimakkaasti
  Akkubisnes on maailmanlaajuisesti kuumaakin kuumempi aihe, josta Suomi on lohkaisemassa osansa. Kuuntele artikkeli Akkuteollisuudella on työllisyyden ja viennin näkökulmasta jo nyt maassamme merkittävä rooli teollisuusalan investointikohteena, ja suunta näyttää olevan vahvasti kasvussa. Akkuteollisuus ry arvioi, […]
 • Talotekniikkasertifikaatti kertoo urakointiyrityksen toiminnan laadusta
  Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n vuonna 2018 lanseeraama Talotekniikkasertifikaatti kattaa kaikki talotekniikkaurakoinnin arviointikriteerit. Nykyisin lähes kaikilla suurilla ja yhä useammilla keskisuurilla sähköurakointiyrityksillä on käytössään jokin laatujärjestelmä. Suurimmissa yrityksissä luotetaan tyypillisesti ISO 9001 -standardin mukaisiin järjestelmiin […]
 • Sähköistysalan suhdanteen näkymät ovat edelleen heikkoja
  Alan odotukset talouden tilanteesta ovat hieman parantuneet syksystä. Suhdannekyselyn mukaan sähkö- ja teleurakoitsijat odottavat rakentamisen uudistuotannon edelleen laskevan voimakkaasti kaikilla osa-alueilla. Odotuksissa on tapahtunut pientä positiivista kehitystä syksyn tilanteesta. Myös suunnittelijat odottavat tuotannon laskevan kaikilla […]
 • EU tiukensi vaatimuksia yritysten tietoturvalta
  Suojautuminen kyberhyökkäyksiltä on Euroopan unionin lainsäädännön yksi tärkeimmistä kohteista. – Tietoturva on meillä isossa luupissa, erään sähköasennusyhtiön IT-asiantuntija määrittelee. Osa haastatelluistamme – tietoturva-alalle tyypillisesti – haluaa pysyä nimettömänä puhuttaessa turva- ja tietoturvakysymyksistä. Viime vuosien myllerrys, […]
 • Moottorivoimalat tulevat sähköntuotantoon
  Energian säätövoiman vajeeseen tarvitaan toimivia ratkaisuja, kuten erilaiset tehokkaat mutta kohtuuhintaiset pumppu- ja moottorivoimalat. Näin sanoo energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan–Lahden teknillisestä LUT-yliopistosta ja näyttää siltä, että Vakkilainen tietää, mistä puhuu. Varsinkin biometaanilla pyörivät moottorivoimalat […]
 • Kerrostalo voi valmistua jopa alle yhdeksässä kuukaudessa
  Esivalmistuksen lisääminen tarjoaa parhaan mahdollisuuden rakentamisvauhdin kiihdyttämiseen. Rakennustieto oy järjesti marraskuun lopussa Helsingin Kampissa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille suunnatun pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden ”Miten asuinkerrostalo toteutettiin 14 kuukauden sijasta 9 kuukaudessa?” Tilaisuuden keskiössä oli rakennusyhtiö Coflow […]
 • Sähkömessut kutsuvat mukaan alan kehitykseen
  Jyväskylässä 7. – 9.2. pidettävässä tapahtumassa on esillä reilusti yli 200:n yrityksen tuotteita ja palveluita. Sähkö, valo, tele ja AV 2024 -ammat­titapahtuma esittelee alan trendit ja uusimmat ratkaisut niin rakennetun ympäristön kuin koko yhteis­kunnankin sähköistämiseksi. […]
 • Sähköfermentaation läpimurto ruoantuotannossa lupaa nälän voittamista
  Suureksi lupaukseksi nimetty sähköintensiivinen fermentointi tarkoittaa high tech -innovaation istuttamista juustoloista ja panimoista tuttuun hapatusmalliin. VTT ja Valio oy sekä Eniferbio oy ovat käynnistäneet solumaataloudeksi kutsumansa fermentoinnin eri raaka-aineiden sivuvirroista, jotka VTT:n mukaan ovat alihyödynnettyjä […]
 • Pätevyyspäivä päivittää osaamistason
  Sähköinfon Pätevyyspäivä on nimensä mukaisesti tarkoitettu sähköalalla toimivien henkilöiden pätevyyksien ylläpitoon. Sähköinfo oy:n koulutusportaalissa on yksi tapahtuma historialtaan ylitse muiden, kun Pätevyyspäiviä on järjestetty jo noin 50 vuotta. 1970-luvun puolivälissä käynnistyneet Pätevyyspäivät keräävät edelleen vuosittain […]
 • Talotekniikkaliitto yhdistää LVI-TU:n ja STULin edunvalvonnan
  LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat yhdistäneet voimansa talotekniikka-alan edunvalvonnassa Talotekniikkaliitto ry:hyn. Vuosia vain hallinnollisena yksikkönä ollut Talotekniikkaliitto on nyt uudelleen aktivoitu toimintaan. Tavoitteena on edelleen järjestön avulla nostaa talotekniikka […]
 • Pätevyyksille ja sertifikaateille annetaan arvoa
  Sähkömaailman kesäkuun Alan mielestä -kyselyyn vastanneet urakoitsijat näkevät vapaaehtoisten pätevyyksien ja sertifikaattien hankinnalla olevan monia eri hyötyjä: Monet sähköalan pätevyydet ovat suoraan laista tulevia vaatimuksia ja siten pakollisia toiminnan harjoittamiselle. Sertifikaatit puolestaan perustuvat yrityksen ulkopuolisen […]
 • Pioneerit: Nikola Tesla oli valon lapsi ja isä
  Legendan mukaan Nikola Tesla syntyi synkkänä ukkosyönä vuonna 1856. ”Valon lapsi”, hänen äitinsä sanoi. Hän oli myös sen isä – hänen ideansa synnyttivät valaistut vuosisatamme. Nuorena Nikola Tesla väsäsi kaikenlaisia hassuja kojeita ja opiskeli niin […]
 • Tukijousitus keventää käsien kuormaa
  Ulkoinen tukiranka auttaa jaksamaan valaisinasennusten kaltaisissa töissä, joissa käsiä pidetään pitkiä aikoja ylöspäin nostettuina. Ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit on kehitetty tukemaan vartaloa ja tuomaan lisää voimaa ja kestävyyttä erilaisiin fyysisiin suorituksiin. Tähän saakka erilaisia tukirankoja […]
 • Suomen hissikanta on osin pahasti vanhentunutta
  Hissialan ammattilaiset ovat huolestuneita vanhojen hissien verkkaisesta modernisointitahdista. Viime vuosisadan alkupuolella rakennettujen laitteiden mekaaninen kestävyys on hyvä, mutta turvallisuus on usein kyseenalainen. Suomessa on käytössä valtava määrä sadan vuoden ikää lähestyviä hissivanhuksia, jotka alkavat tuottaa […]