Sähkölaitteet ja asennukset vaativat säännöllisestä huoltoa ja kunnossapitoa.

SM Extra audioartikkelit

 • Sähköosaaminen antaa hyvän pohjan kylmäalalle
  Käytännön tekemisen kautta oppiminen on valtaväylä kylmäalan töihin. Suomen suurin kylmäalan huoltoliike MV-jäähdytys rekrytoi osan asentajistaan oppisopimusten tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävin kohdennettujen rekrytointikoulutusten kautta. Myös yhtiön Tampereen-kylmäosaston huoltopäällikkö Janne Salmi päätyi kylmäalalle oppisopimuksen kautta vuonna 2011. […]
 • Automatisoituvat hissit haastavat huoltomiehet
  Vain muutaman vuoden ikäisistä hisseistä löytyy tarkastuksissa selvästi enemmän turvallisuuspuutteita kuin vuosituhannen vaihteen laitteista. Viime vuonna hisseille tehtiin 27 581 määräaikaistarkastusta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan tarkastuksissa paljastui 764 välitöntä vaaraa aiheuttavaa vikaa, joiden takia […]
 • Olkiluodossa siirryttiin arkeen
  OL3:n käyttöönoton jälkeen Olkiluodon ykkös- ja kakkosreaktoreille tehtiin mittavat vuosihuollot huhti- ja toukokuussa. Olkiluodon kolmosreaktorin säännöllinen sähköntuotanto käynnistyi 16.4.2023. Muutama päivä tämän jälkeen, 20. huhtikuuta, laitoksen toimittaneet Areva ja Siemens AG luovuttivat voimalalaitoksen avaimet Teollisuuden […]
 • Loviisan voimalalaitoksen vuosihuolto työllisti yli 150 sähköalan ammattilaista
  Voimalaitoksen reilut kaksi kuukautta kestäneeseen vuosihuoltoon osallistui ydinvoimalan 530 vakituisen työntekijän lisäksi yhteensä noin 750 ulkopuolista työntekijää. Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön laaja 4-vuotisvuosihuolto kesti reilut 36 vuorokautta ja se saatiin päätökseen 12. syyskuuta. Ykkösyksikön 29 […]
 • Sähkölaitteiston kunnossapitovastuu kuuluu laitteiston haltijalle
  Sähkölaitteiston kunnossapitoa koskevat velvoitteet kohdistuvat sähkölaitteiston haltijaan, eli yleensä kiinteistön omistajaan. Tilanne on haasteellinen, sillä kiinteistöjen omistajilla ei pääsääntöisesti ole asiantuntemusta arvioida sähkölaitteiden kunnossapitotarvetta. Sähköturvallisuuslain mukaan kunnossapitovastuu sähkölaitteistosta on laitteiston haltijalla. Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava […]
 • Vertailu: Alle tuhannen euron lämpökamerat
  Pienten lämpökameroiden hinnat ja ominaisuudet alkavat olla sitä luokkaa, että niiden käyttö sähköalan jokapäiväisessä työssä on tullut mahdolliseksi. Perusteellinen sähkölaitteiston lämpökuvaus edellyttää kalliimpaa kameraa, mutta vianetsinnän ja kunnossapidon apuvälineiksi pikkukameratkin ovat omiaan. Vertailimme kolmea selvästi […]
 • Tukes poisti käytön johtajien rekisterin verkosta
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on poistanut käytön johtajien rekisterin Internetistä, mikä aiheuttaa sähköturvallisuusriskejä. Virasto perustelee poistamista sillä, että rekisteri on henkilötietosuojalain vastainen. Julkisuuslaki kuitenkin edellyttää viranomaisten tietojen avoimuutta. Viranomaisten asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan […]
 • Sähkölaitteiston kuntotutkimus selvittää sen tulevaa käyttöä
  Kiinteistön sähkölaitteiden kuntotutkimuksessa ei varsinaisesti tarkastella sähkölaitteiden nykyistä tilannetta, vaan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kiinteistön sähkölaitteet palvelevat tulevaa käyttöä. Kiinteistön haltijan ja kuntotutkimuksen tekijän tulee mieltää, mikä ero on sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksella ja kuntotutkimuksella. Määräaikaistarkastus, […]
 • Eri aikojen määräykset ja standardit on hallittava
  Koska säädeltyjen sähköasennusten aikakausi Suomessa on suhteellisen lyhyt, kuntotutkittavia kiinteistöjä löytyy kaikilta aikakausilta. Sen vuoksi sähkölaitteiston kuntotutkijan pitäisi tuntea eri aikakausien säädökset aina vuoden 1930 varmuusmääräyksistä alkaen. Koska vanhojen sähköasennusten laillisuus ei muutu säädösten muuttuessa, […]
 • STUL ja SETI kehittivät urakoitsijoiden kunnossapitosertifikaatin
  Sähkölaitteiston haltijalla on ensisijainen vastuu laitteiston turvallisesta kunnosta. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa sähköturvallisuuslaissa tämä velvoite korostuu vielä aikaisempaa enemmän. Nykyisin sähkölaitteiston kunnossapito muiden teknisten järjestelmien ohella on usein ulkoistettu kunnossapitoyrityksille. Järjestelmien luotettava toiminta on […]
 • Putkiremonttipäätös johti myös sähköremonttiin
  Kun kerrostalon putket ovat tulleet käyttöikänsä päähän, saman ikäinen sähköjärjestelmä saattaa olla vielä luotettavassa kunnossa. Kustannustehokkuussyistä remontit kuitenkin kannattaa yhdistää. Siksi asunto-osakeyhtiöiden linjasaneerauspäätökset tietävät töitä myös sähköremontteihin keskittyville urakoitsijoille. 1960-luvun alun asuinkerrostalot ovat yleisesti hyvässä […]
 • Sähkölaitteiston tarkastuttaminen voi näkyä vakuutusmaksuissa
  Yritysten suuronnettomuuksissa tulipalo saa useimmiten alkunsa sähkölaitteeseen tulleesta viasta. Vahinkojen ehkäisemiseksi erityisesti suuret sähkökeskukset on suositeltavaa tarkastuttaa lakisääteisiä määräaikoja useammin. Jokainen yritys haluaa välttyä turhilta vahingoilta ja tapaturmilta, jotka voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaarantaa sen […]
 • Lämpökuvausopit yksiin kansiin
  Suomen ensimmäinen kirja sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta ilmestyy syksyllä. Kirja syventää lämpökuvauskurssien oppeja ja auttaa tulkitsemaan lämpökuvia oikein. Sähkölaitteistojen lämpökuvaajien on ollut mahdollista saada lämpökuvaajapätevyys LK1 tai LK2 jo parin vuoden ajan. Sertifiointijärjestelmän taustalla oli vakuutusyhtiöiden tarve […]
 • Lämpökuvaus kiinnostaa yhä useampia
  Sähköinfon vuoden 2016 neljännelle, Espoon Leppävaarassa 1.11. pidetylle sähkölaitteiston lämpökuvauskurssille osallistui reilut parikymmentä sähköalan ammattilaista. Lämpökuvauskursseja vuodesta 2014 lähtien vetäneen Sähköinfon teknisen asiantuntijan Henrik Rouskun mukaan kursseille on osallistunut tähän mennessä pääasiassa sähköurakoitsijoita, sähkölaitteistojen tarkastajia, […]
 • Sähkölaitteiden lämpökuvaus ehkäisee sähköpaloja
  Suomessa syttyy joka vuosi kymmeniä sähköpaloja, jotka olisivat olleet vältettävissä sähkölaitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla. Suurin osa sähköpaloiksi luokitelluista tulipaloista syttyy kodinkoneista – usein inhimillisen toiminnan seurauksena – mutta myös kiinteistä sähköasennuksista aiheutuu vuosittain kymmeniä […]
 • Sukellus 1950-luvun asennuksiin
  Kuntotutkijat törmäävät työssään mitä kummallisimpiin vanhoihin sähköasennuksiin. ”Kaikkihan näitä hommia tekisivät, jos nämä helppoja olisivat.” Eräässä Etelä-Suomen taajamassa sijaitseva suurehko puutalo rakennettiin alun perin myymälärakennukseksi 1950-luvun alussa, mutta nykyisin rakennus on kunnan nuorisotoimen käytössä. Rakennukseen […]