Koulutussopimus on työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta.

SM Extra audioartikkelit

Keskeistä koulutussopimuksessa on työn tekeminen ja tekemällä oppiminen aidoissa työelämän tilanteissa.

Tärkeää on myös välitön yksittäisenkin työtehtävän ohjaaminen ja palautteen anto niin, että työssäoppijan ammattitaito kasvaa vaihe vaiheelta sekä hän oppii oikeat työtavat ja –menetelmät jo työuransa alkuvaiheessa.

Koulutussopimus korvasi työssäoppimisen 1.1.2018. Keskeisin muutos oli se että koulutussopimus ei ole työsopimus, eikä siitä saa maksaa palkkaa.
Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa =>