Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen ja hyvät valmiudet ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan.

Tutkinto antaa hyvän perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon suorittaja hallitsee hyvin työturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden sekä sähköturvallisuusmääräysten mukaiset työtavat. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on hyvä perustietämys komponenteista ja työvälineistä, sekä hyvät kädentaidot. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkuutta tukien.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Tutkintonimikkeitä ovat:

  • automaatioasentaja
  • sähköasentaja.

Tutkinnon osat

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (35 osp) ja ammatillisista opinnnoista (145 osp). Ammatillisista opinnoista pakollisia on 105 osaamispistettä ja valinnaisia 40 osaamispistettä.

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Automaatioasentaja taas osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja – säädösten mukaan.

Lisätietoa opinnoista =>

Voit katsoa videon myös tästä.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>