Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen ja hyvät valmiudet ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan.

Syksyn Onnimarkkinat ovat alkaneet!

Tutkinto antaa hyvän perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon suorittaja hallitsee hyvin työturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden sekä sähköturvallisuusmääräysten mukaiset työtavat. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on hyvä perustietämys komponenteista ja työvälineistä, sekä hyvät kädentaidot. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkuutta tukien.

Tutkintonimikkeitä ovat:

  • automaatioasentaja
  • sähköasentaja.

Tutkinnon osat

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (35 osp) ja ammatillisista opinnoista (145 osp). Ammatillisista opinnoista pakollisia on 75 osaamispistettä ja valinnaisia 70 osaamispistettä.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Automaatioasentaja taas osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja – säädösten mukaan.

Lisätietoa opinnoista =>

Voit katsoa videon myös tästä.

Loisteputket poistuvat, oletko valmis?