Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö (SKT) edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa myöntämällä stipendejä sähköalan hyville opinnäytetöille ja apurahoja alan jatko-opintoihin.

Säätiö palkitsee ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtyjä sähköalan opinnäytetöitä Hyvän opinnäytetyön stipendeillä. Stipendin suuruus on 500–1 500 euroa. Erillinen Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi myönnetään Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahastosta. 2 000 euron arvoinen stipendi myönnetään korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille, kokonaisuudessaan erinomaisesti sujuneista opinnoista tai sähköisen talotekniikan jatko-opiskeluun.

Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille asentajille myönnetään Asentajastipendejä. Stipendin myöntämisperusteisiin kuuluu, että stipendiesityksen on tultava oppilaitokselta, jossa opiskelija on suorittanut sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tai on loppusuoralla opinnoissaan.

Turva-alan stipendejä myönnetään SKT:n yhteydessä toimivasta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta. 300 euron arvioisia stipendejä voi hakea yhtä lailla hyvin tehdyille insinööri- ja diplomitöille kuin ammattioppilaitosten lopputöillekin.

Lisätietoja stipendeistä, hakuajoista ja palkituista töistä löydät Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön sivuilta.

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!