Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen (OSP) laajuinen.

SM Extra audioartikkelit

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa osaamisalan valintojen mukaan toteuttaa tietokoneja tietoliikennelaitteisiin sekä -järjestelmiin liittyviä suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, muutos-, huolto- ja korjausprojekteja voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa tehdä toteutuskelpoisia suunnitelmia ja toimia projektinhoitajana. Hän osaa tehdä asennus-, päivitys- ja huoltotöihin liittyvän projektisuunnitelman ja toteuttaa, valvoa ja tarkastaa sen toimivuuden.

Hän hallitsee myös kustannuslaskennan ja tarjouksen tekemisen projektityöstä ja osaa projektin päättyessä tehdä siitä asiakkaalle tarvittavan dokumentaation.

Hän hallitsee tehtäviin liittyvien laitteiden, työvälineiden ja ohjelmistojen käytön sekä käsittelyn. Hän hallitsee oikeat työmenetelmät sekä ottaa suunnittelussa ja toiminnassaan huomioon kokonaistaloudellisuuden asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hän osaa ottaa huomioon tietoturvallisuuden tehdessään suunnittelu-, asennus- huolto- ja ylläpitotehtäviä.

Hän hallitsee vianetsinnän ja osaa hyödyntää vianetsintään liittyviä ohjelmistoja. Hän kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa sekä osaa käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia ja suunnittelussa tarvittavia sekä työtehtävien edellyttämiä muita ohjelmia. Hän osaa tehdä käyttöönotot yhteistyössä asiakkaan kanssa ja antaa käytönopastuksen sekä tehdä tarvittavat dokumentit. Hän hallitsee työnaikaisen työ- ja sähkötyöturvallisuuden ja osaa tarkastaa tehdyt työt niin, että lopputulos on toimiva, turvallinen ja tarkoituksenmukainen luotettavan toiminnan kannalta.
Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia asennus-, työryhmä- ja projektivastaavana tai erityistä osaamista vaativissa tietokone- ja tietoliikenneasennustehtävissä. Hän voi tehdä suunnitelmia, kustannuslaskelmia ja tarjouksia ja vastata asennusprojektin toimituksesta asiakkaalle.

Hän voi tehdä tietokone- tai tietoliikenneasennukset ja niissä tarvittavat määrittelyt ja tarkistukset sekä tehdä työn käyttöönoton ja lopputarkastuksen ja dokumentoinnin. Lisäksi tutkinnon suorittaja voi opastaa ja ohjata muita asentajia tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien asennustöissä

  • Tietokonetekniikan osaamisala, 100-180 OSP
  • Tietoliikennetekniikan osaamisala, 100-180 OSP

Lisätietoja opintopolun sivuilla =>

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!