Sähkötöihin liittyy aina riskejä, mikäli turvallisia työtapoja ei noudateta. Sähkön aiheuttamia vaaroja sähkötöitä tehtäessä ovat suora sähköiskuvaara, valokaarivaara ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat.

Sähköalan koulutuksessa sähkötöitä harjoitellaan sekä laboratoriossa että oikeassa työympäristössä. Sähkötöiden tekeminen työmaaympäristössä vaatii aina erityistä huolellisuutta, kaikkien turvallisuusnäkökulmien huomioimista sekä työntekijöiden asianmukaista perehdytystä.

Erityisen tärkeää on, että nuoret työharjoittelijat saavat riittävästi tietoa turvallisesta työnteosta, ja että työt tehdään korostetun huolellisesti kokeneempien työntekijöiden valvonnassa. Oikein tehtynä haastavimmatkaan tehtävät eivät ole vaarallisia.

Tässä osiossa käydään läpi turvallisuuteen liittyviä seikkoja opiskelijan näkökulmasta:

• Mitä osaamista vaaditaan työssäoppimiseen tai työharjoitteluun?
• Mitä suojavälineitä vaaditaan?
• Miten siisteys vaikuttaa turvallisuuteen?
• Mitä on huomioitava, kun työskennellään oppilaitoksen sähkölaboratoriossa?

Lisätietoa sähkötyöturvallisuudesta ammatillisessa koulutuksessa löytyy Sähköinfon julkaisemasta Sähköturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa -kirjasta.

Katso myös videot aiheesta Sähkömaailman YouTube-kanavalla!

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!