Insinööriksi kouluttautuminen tarkoittaa 240 opintopisteen laajuista korkeakoulututkintoa, joka suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Neljän vuoden opintoihin sisältyy luonnontieteiden, matematiikan ja kielten perusopintoja, käytännön puolta tukevia ammattiopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Lisäksi tutkintoon kuuluu puolen vuoden mittainen työharjoittelu sekä opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on yliopisto-opiskelua käytännönläheisempää.

Syksyn Onnimarkkinat ovat alkaneet!

Insinööriksi valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi suorittaa myös 60 opintopisteen laajuisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka vastaa tasoltaan yliopistossa suoritettua diplomi-insinöörin tutkintoa.

Sähköinsinöörien työtehtävät

Sähköinsinöörit työskentelevät monenlaisissa työympäristöissä kuten suunnittelu-, tutkimus-, tuotanto-, asennus-, kunnossapito-, käyttö-, markkinointi- ja tuotekehitystehtävissä. Sähköinsinöörit toimivat myös teknisinä asiantuntijoina erilaisissa yrityksissä sekä voivat itse olla esimerkiksi suunnittelutoimiston, sähköurakointiyrityksen tai valmistavan teollisuuden yrittäjiä.

Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi sähköinsinööriltä edellytetään projektityötaitoja, luovuutta, loogista päättelykykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii myös jatkuvaa uuden omaksumista ja kaikissa alan tehtävissä tarvitaan entistä enemmän kielitaitoa.

Hakeminen koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan joko lukion tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon jälkeen kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä yhteishaulla: Keväällä pyritään syksyllä alkavaan ja syksyllä seuraavassa vuodenvaihteessa alkavaan koulutukseen.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet oppilaista todistusvalinnalla tai ammattikorkeakoulujen yhteisellä pääsykokeella kesäkuussa ja lokakuussa. Tutkinto-opiskelijaksi voi myös hakeutua avoimen väylän kautta väyläopintojen suorittamisen jälkeen. Todistusvalinnoissa saattaa olla ammattikorkeakoulukohtaisia kiintiöitä ammattioppilaitospohjaisille hakijoille sekä ensikertalaiskiintiöt.

Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta sekä sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta Opintopolku.fi.

Koulutusohjelmista, pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saat tietoa Ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.  

Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan opintojen esittelyvideo Youtubessa.

Sähköinsinöörin palkka

  • Opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset vaihtelevat suoritettujen opintopisteiden mukaan 2 300 – 3 200 euroa/kk.
  • Vastavalmistuneiden insinöörien alkupalkkasuositus on 3 300 euroa/kk.

Lisätietoa palkkauksesta: Insinööriliitto

Loisteputket poistuvat, oletko valmis?