Sähköasennusaiheisia artikkeleita.

 • Länsimetrossa on meneillään kahden vuoden maanalainen testausurakka
  Länsimetron kakkosvaiheessa on päästy järjestelmien toimintakoevaiheeseen. Testeille ja viranomaistarkastuksille on varattu aikaa vuoden 2023 loppuun saakka. Metrolinjaa Espoon Matinkylästä länteen jatkavassa Länsimetron toisessa vaiheessa rakennettiin seitsemän kilometriä ratalinjaa kahteen rinnakkaiseen tunneliin. Uusia asemia rakennettiin viisi: […]
 • Tietomallinnuksen mahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä
  Tietomallit kehittyvät jatkuvasti havainnollisemmiksi ja monipuolisemmiksi, mutta sähköistyksen yksityiskohtia mallinnetaan edelleen harvoin. Kansalliset tietomallintamisvaatimukset määrittelevän Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -ohjeiston uudistus YTV2020:ksi on parhaillaan käynnissä. Tietomallien tietosisältövaatimuksia kehitetään myös niin ikään parhaillaan käynnissä olevassa Ympäristöministeriön RAVA2-kehityshankkeessa. […]
 • Taloelementtien sähköistys on kolmiulotteinen palapeli
  Tilaelementtitehtaalla rakennus tehdään sähköjä myöten täysin valmiiksi. Näin pystytys onnistuu parhaimmillaan muutamassa päivässä. Elemenco oy:n suuret tuotantohallit ovat vakuuttava näky pohjoissavolaisen Kaavin taajaman pohjoispuolella. Tilaa tarvitaan, jotta jopa useiden satojen neliömetrien koulut ja päiväkodit pystytään […]
 • Standardien tulkki: Aurinkosähköjärjestelmän erotuskytkin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin? Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman […]
 • Standardien tulkki: Uudet valaisinpistorasiat, saunan aluejako, N-piirin suojaus ja MMJ:n suojajohdin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Kylpyhuoneen ja saunan välinen aluejako Kylpyhuoneen ja saunan löylyhuoneen välissä on lasiseinä, jonka alaosassa on noin 2-3 senttimetriä korkea rako. Narumitalla raon kautta mitattuna kiuas […]
 • SFS 6000:n uudistustyö käynnistyi
  SFS 6000 -standardisarjan seuraava painos on tarkoitus julkaista vakiintuneen viiden vuoden uusimissyklin mukaisesti vuonna 2022. Valmisteluun ja lausuntakierrokseen menevän ajan takia uudistustyö käynnistyi tämän vuoden alussa. Standardisarjan SFS 6000 esikuvana olevat IEC 60364-sarjan standardit päivittyvät […]
 • Palokatkot mittaavat tekijöiden ammattitaitoa
  Palokatkot rajoittavat palon ja savun – mutta myös äänien, hajujen ja pölyn – leviämistä läpivientien kautta. Palokatkot voidaan toteuttaa monin tavoin tinkimättä lopputuloksen laadusta ja tehosta. Palokatkoja tarvitaan osastoivissa rakennusosissa, joiden läpi johdetaan taloteknisten järjestelmien […]
 • Sähköasennusten paloturvallisuuden varmistaminen on elintärkeää
  Sähkölaitteistopalo aiheutuu tyypillisesti esimerkiksi kaapelissa tai jakokeskuksessa tapahtuneesta vikaantumisesta. Sähkölaitteistosta aiheutunut palo johtaa useammin rakennuspaloon kuin sähkölaitteesta alkanut palo. Sähköasennusten turvallisuusriskit voidaan jakaa selkeästi kahteen kategoriaan: sähköiskuturvallisuus ja paloturvallisuus. Sähköistyksistä alkunsa saaneissa tulipaloissa kuolee enemmän […]
 • Saunojen sähköasennukset
  Varmista aina, että saat selkeät kiukaan asennusohjeet käyttöösi. Tämä on tärkeää, etenkin jos samaan tilaan asennetaan sekä puu- että sähkökiukaita. Samoin varmista, että sähkölaitteiden lämmönkestävyys on riittävä kyseiseen asennuskohtaan saunassa. Asennusstandardi SFS 6000:n osa 703 […]
 • Hyvät asennustavat -opas kertoo ammattiylpeydestä
  ST-käsikirjasta 34, ”Hyvät asennustavat – sähkö- ja tietotekniset järjestelmät”, on julkaistu kolmas, kokonaan uudistettu painos. Kirjaan on lisätty runsaasti uusia, havainnollistavia esimerkkikuvia sekä hyvistä että vältettävistä asennustavoista. Kirjan sähköteknisen osuuden kirjoittanut Markku J.J. Mäkinen aloitti […]
 • Virtuaalitodellisuus avuksi huolto- ja kunnossapitotöihin
  KIRA Digin hankkeessa selvitettiin virtuaalitodellisuuden käyttämistä erilaisissa tilanteissa, joissa ratkottiin huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Mitä tehdä tilanteessa, jossa tarvitaan monimutkaiseen ongelmaan pikaista ratkaisua, mutta ammattitaitoinen henkilö on kaukana? Sovelto oyj:n KIRA Digi -kokeiluhanke teki […]
 • Liittymisjohto kannattaa suojata oikeaoppisesti
  Liittymisjohdolle sallitaan erilaisia suojausmenettelyjä. Niitä hyödyntämällä päästään riittävään turvallisuustasoon myös haja-asutusalueilla, joilla sähkön pienjännitejakeluissa on vähän väliä haasteita. Haja-asutusalueiden sähkön pienjännitejakelut osoittautuvat jatkuvasti ongelmallisiksi. Joskus toimitusvarmuuden takia ja säännöllisesti myös sähköturvallisuuden kannalta: jakeluverkon teho voi […]
 • Tietomallinnus on haaste ja mahdollisuus
  Tietomallinnus on saavuttanut jo runsaasti hyvää mainetta tehokkaana työkaluna ja tuottanut tulosta monessa kohteessa niin suunnittelun kuin urakoinnin kannalta. Mallinnuksen mahdollistamat tarkemmat ja ahtaammat suunnitelmat tuovat omat ongelmansa asennustekniikkaan ja urakoitsijoiden väliseen toimintaan. Urakoitsijoiden valveutuneisuus […]