Sähköasennusaiheisia artikkeleita.

 • Jättimäinen sairaala rakentuu tahtituotantomallilla Helsingin Laaksossa
  Talotekniset työt toteutetaan kolmen toimijan allianssina. Hankkeessa työskentelee parhaimmillaan 300 sähköasentajaa. Laakson yhteissairaala on Suomen suurimpia sairaalatyömaita. Allianssimallilla toteutettava hanke koostuu kuudesta osaprojektista, joista kolmas, uusi päärakennus, on nyt edennyt toteutusvaiheeseen. Talotekniikan toimittajat on jo […]
 • Kansallisteatterissa uusin tekniikka huolehtii kävijöiden turvallisuudesta
  Suomen Kansallisteatterin uusittu Pieni näyttämö avautuu marraskuussa yleisölle mittavan peruskorjauksen jälkeen. Teatterissa äänievakuointi- ja paloilmoitinjärjestelmien toteutukselle asetettiin monia erityisvaatimuksia. Kansallisteatterin uudemman osan, eli 1930- ja 1950-luvuilla Kaisaniemen puiston puolelle valmistuneiden laajennusten mittava peruskorjausurakka on saatu […]
 • Digitalisaatio haltuun
  Digitalisaatio on väistämätön osa myös sähköurakoitsijan arkea. Ota se haltuun ja valjasta nollat ja ykköset euroiksi! Digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti digitaalisen tietotekniikan yleistymistä eri toiminnoissa. Digitalisaation perusajatuksena on hyödyntää johonkin järjestelmään lisättyä tietoa – esimerkiksi lukua, […]
 • Rivikatto on paras alusta aurinkopaneeleille
  Aurinkopaneelien asentaminen katoille on oma erikoislajinsa, jossa pitää osata arvioida sekä katon sopivuutta asennusalustaksi että eri kattomateriaaleille sopivia kiinnitystapoja. Orimattilalainen Orima-tuote Oy on valmistanut kattoturvatuotteita 1960-luvulta lähtien. Yrityksen tuotekehityksen vetäjän, materiaalitekniikan DI Tomi-Tuomas Inkisen mukaan […]
 • Tekla BIM Awards -kilpailun voittaja on valittu
  Kilpailun voittajaksi valittiin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Hakaniemen metroaseman päälle rakennuttama Lyyra-kortteli. Kilpailun tuomariston mukaan Lyyra-hankkeessa tietomallinnusta ja mallista saatavaa tietoa on viety monipuolisesti käyttäjätasolle asti. Kolmen rakennuksen kokonaisuuden sijoittaminen tiivisti rakennettuun kaupunkiympäristöön vaati huolellista koordinaatiota […]
 • Aurinkopaneelien testaus paljastaa pienetkin säröt
  Turun ammattikorkeakoulun Mobile Solar Lab -testauslaitteella on tutkittu satoja aurinkopaneeleja. Turun ammattikorkeakoulun projekti-insinööri Ville Lavonen työntää aurinkopaneelin isoon testauslaitteeseen, Mobile Solar Labiin. Sen sisällä sadat pikkuledit kimaltavat kuin tieteiselokuvassa. Peräkärryyn rakennettu laboratorio on Lavosen tietojen […]
 • Talven ihme: Lumihotellin sähköurakka
  Lapland Hotels Snow Villagen lumihotelli avautui Ylläksen ja Levin välimaastoon parahiksi ennen joulua. Talvista matkailusesonkia edelsi kiihkeä, vajaan kahden kuukauden mittainen rakentamisjakso. Syntyäkseen lumihotelli vaati yli 20 miljoonaa kiloa lunta, josta osa säilöttiin merikontteihin paikalle […]
 • SFS 6 000 -standardin uudistus tuo runsaasti pieniä muutoksia
  SFS 6 000 -standardisarja koskee kaikkia pienjännitesähköasennuksia. Standardisarjan uusi versio SFS 6 000: 2022 koostuu 41 standardista. Sähköteknisten standardien laatimisesta vastaavan Seskon komitea SK 64 valmisteli pienjännitesähköasennuksia koskevan SFS 6 000 -standardisarjan uudistusta vuoden 2021 […]
 • Tukesille ilmoitettujen sähkötapaturmien määrä kasvoi viime vuonna
  Sähköinfon Sähkötöiden johtajan ja Käytön johtajan ajankohtaispäivät järjestettiin toukokuussa Vantaalla. Tilaisuudet avattiin perinteiseen tapaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tarkastajien ajankohtaiskatsauksilla. Tukesin sähkölaitteistoryhmän ryhmäpäällikkö Janne Kinnusen mukaan viime vuonna Tukesin VARO- eli vaurio- ja onnettomuusrekisteriin ilmoitettiin […]
 • Länsimetrossa on meneillään kahden vuoden maanalainen testausurakka
  Länsimetron kakkosvaiheessa on päästy järjestelmien toimintakoevaiheeseen. Testeille ja viranomaistarkastuksille on varattu aikaa vuoden 2023 loppuun saakka. Metrolinjaa Espoon Matinkylästä länteen jatkavassa Länsimetron toisessa vaiheessa rakennettiin seitsemän kilometriä ratalinjaa kahteen rinnakkaiseen tunneliin. Uusia asemia rakennettiin viisi: […]
 • Tietomallinnuksen mahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä
  Tietomallit kehittyvät jatkuvasti havainnollisemmiksi ja monipuolisemmiksi, mutta sähköistyksen yksityiskohtia mallinnetaan edelleen harvoin. Kansalliset tietomallintamisvaatimukset määrittelevän Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -ohjeiston uudistus YTV2020:ksi on parhaillaan käynnissä. Tietomallien tietosisältövaatimuksia kehitetään myös niin ikään parhaillaan käynnissä olevassa Ympäristöministeriön RAVA2-kehityshankkeessa. […]
 • Taloelementtien sähköistys on kolmiulotteinen palapeli
  Tilaelementtitehtaalla rakennus tehdään sähköjä myöten täysin valmiiksi. Näin pystytys onnistuu parhaimmillaan muutamassa päivässä. Elemenco oy:n suuret tuotantohallit ovat vakuuttava näky pohjoissavolaisen Kaavin taajaman pohjoispuolella. Tilaa tarvitaan, jotta jopa useiden satojen neliömetrien koulut ja päiväkodit pystytään […]
 • Standardien tulkki: Aurinkosähköjärjestelmän erotuskytkin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin? Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman […]
 • Standardien tulkki: Uudet valaisinpistorasiat, saunan aluejako, N-piirin suojaus ja MMJ:n suojajohdin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Kylpyhuoneen ja saunan välinen aluejako Kylpyhuoneen ja saunan löylyhuoneen välissä on lasiseinä, jonka alaosassa on noin 2-3 senttimetriä korkea rako. Narumitalla raon kautta mitattuna kiuas […]
 • SFS 6000:n uudistustyö käynnistyi
  SFS 6000 -standardisarjan seuraava painos on tarkoitus julkaista vakiintuneen viiden vuoden uusimissyklin mukaisesti vuonna 2022. Valmisteluun ja lausuntakierrokseen menevän ajan takia uudistustyö käynnistyi tämän vuoden alussa. Standardisarjan SFS 6000 esikuvana olevat IEC 60364-sarjan standardit päivittyvät […]
 • Palokatkot mittaavat tekijöiden ammattitaitoa
  Palokatkot rajoittavat palon ja savun – mutta myös äänien, hajujen ja pölyn – leviämistä läpivientien kautta. Palokatkot voidaan toteuttaa monin tavoin tinkimättä lopputuloksen laadusta ja tehosta. Palokatkoja tarvitaan osastoivissa rakennusosissa, joiden läpi johdetaan taloteknisten järjestelmien […]
 • Sähköasennusten paloturvallisuuden varmistaminen on elintärkeää
  Sähkölaitteistopalo aiheutuu tyypillisesti esimerkiksi kaapelissa tai jakokeskuksessa tapahtuneesta vikaantumisesta. Sähkölaitteistosta aiheutunut palo johtaa useammin rakennuspaloon kuin sähkölaitteesta alkanut palo. Sähköasennusten turvallisuusriskit voidaan jakaa selkeästi kahteen kategoriaan: sähköiskuturvallisuus ja paloturvallisuus. Sähköistyksistä alkunsa saaneissa tulipaloissa kuolee enemmän […]
 • Saunojen sähköasennukset
  Varmista aina, että saat selkeät kiukaan asennusohjeet käyttöösi. Tämä on tärkeää, etenkin jos samaan tilaan asennetaan sekä puu- että sähkökiukaita. Samoin varmista, että sähkölaitteiden lämmönkestävyys on riittävä kyseiseen asennuskohtaan saunassa. Asennusstandardi SFS 6000:n osa 703 […]
 • Hyvät asennustavat -opas kertoo ammattiylpeydestä
  ST-käsikirjasta 34, ”Hyvät asennustavat – sähkö- ja tietotekniset järjestelmät”, on julkaistu kolmas, kokonaan uudistettu painos. Kirjaan on lisätty runsaasti uusia, havainnollistavia esimerkkikuvia sekä hyvistä että vältettävistä asennustavoista. Kirjan sähköteknisen osuuden kirjoittanut Markku J.J. Mäkinen aloitti […]
 • Virtuaalitodellisuus avuksi huolto- ja kunnossapitotöihin
  KIRA Digin hankkeessa selvitettiin virtuaalitodellisuuden käyttämistä erilaisissa tilanteissa, joissa ratkottiin huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Mitä tehdä tilanteessa, jossa tarvitaan monimutkaiseen ongelmaan pikaista ratkaisua, mutta ammattitaitoinen henkilö on kaukana? Sovelto oyj:n KIRA Digi -kokeiluhanke teki […]
 • Liittymisjohto kannattaa suojata oikeaoppisesti
  Liittymisjohdolle sallitaan erilaisia suojausmenettelyjä. Niitä hyödyntämällä päästään riittävään turvallisuustasoon myös haja-asutusalueilla, joilla sähkön pienjännitejakeluissa on vähän väliä haasteita. Haja-asutusalueiden sähkön pienjännitejakelut osoittautuvat jatkuvasti ongelmallisiksi. Joskus toimitusvarmuuden takia ja säännöllisesti myös sähköturvallisuuden kannalta: jakeluverkon teho voi […]
 • Dokumentointi varmistaa sisäverkkojen laadun
  Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys täsmentää valokuituverkkojen asennus- ja dokumentointivaatimuksia. Viestintäviraston uusittu sisäverkkomääräys 65C astui voimaan 1. helmikuuta 2018. Uudistuksen merkittävin, ja alan toimijoita eniten puhuttanut, muutos koskee kotikaapelointivelvoitteesta luopuminen saneerauskohteissa. Viestintävirasto perustelee velvoitteesta luopumista ennen kaikkea […]
 • Tietomallinnus on haaste ja mahdollisuus
  Tietomallinnus on saavuttanut jo runsaasti hyvää mainetta tehokkaana työkaluna ja tuottanut tulosta monessa kohteessa niin suunnittelun kuin urakoinnin kannalta. Mallinnuksen mahdollistamat tarkemmat ja ahtaammat suunnitelmat tuovat omat ongelmansa asennustekniikkaan ja urakoitsijoiden väliseen toimintaan. Urakoitsijoiden valveutuneisuus […]

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!