Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto on 150 osaamispisteen (OSP) laajuinen tutkinto, jossa voi valita joko tietokonetekniikan- tai tietoliikennetekniikan tutkinnon.

Kuva: Tuomas Sauliala

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa osaamisalan valintojen mukaan tehdä tietokone-, tietoliikenne- tai elektroniikan laitteisiin liittyviä asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotöitä itsenäisesti voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä suunnitella oman työnsä. Hän hallitsee tehtäviin liittyvien laitteiden, työvälineiden ja ohjelmistojen käytön sekä käsittelyn. Hän ottaa toiminnassaan huomioon kokonaistaloudellisuuden asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hän osaa ottaa huomioon tietoturvallisuuden tehdessään asennus-, huolto- ja ylläpitotehtäviä.

Hän hallitsee vianetsinnän ja osaa hyödyntää vianetsintään liittyviä ohjelmistoja. Hän kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa sekä osaa käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia ja työtehtävien edellyttämiä muita ohjelmia. Hän osaa tehdä käyttöönotot yhteistyössä asiakkaan kanssa ja antaa käytönopastuksen sekä laatia työhönsä liittyvät tarvittavat dokumentit. Hän hallitsee työnaikaisen työ- ja sähkötyöturvallisuuden ja osaa tarkastaa työnsä niin, että lopputulos on toimiva, turvallinen ja tarkoituksenmukainen luotettavan toiminnan kannalta.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia tietokone- ja tietoliikenneasennustehtävissä sekä elektroniikan laitteiden huoltotehtävissä. Hän voi tehdä tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien asennustehtäviä ja elektroniikkalaitteiden huolto- ja korjaustehtäviä tehdyn suunnitelman tai asiakkaan kanssa yhdessä sovitun toimeksiannon perusteella. Hän voi tehdä tietokone- tai tietoliikenneasennukset ja elektroniikan laitteiden huollot ja niissä tarvittavat määrittelyt ja tarkistukset sekä tehdä työn käyttöönoton ja lopputarkastuksen ja dokumentoinnin.

  • Tietokonetekniikan osaamisala, 70-150 OSP
  • Tietoliikennetekniikan osaamisala, 70-150 OSP

Lisätietoja opintopolun sivuilla =>

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!