• Lappeenrantaan perustetaan sähkötekniikan professuuri
  LUT perustaa Lappeenrantaan uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkötekniikan professuurin. Sähkötekniikan osaamiselle riittää kysyntää yhteiskunnan siirtyessä fossiilisista energialähteistä uusiutuvaan sähköön. Lappeenrantaan perustettava professuuri keskittyy energiamurrokseen liittyvään järjestelmätekniikkaan ja tuuli- ja aurinkovoimateknologioihin. Professuuri tutkimusryhmineen mahdollistaa koulutuksen alalle, joka […]
 • Taitaja 2023 -kilpailut kisattiin Espoossa
  Ammattitaidon SM-kilpailut eli Taitaja 2023 -tapahtuma järjestettiin 8.–11.5. Espoossa. Sähköasennussarjan tiukassa kisassa voittaja ratkaistiin pisteen kymmenesosien erolla. Taitaja 2023 -tapahtuma järjestettiin Espoossa Tapiolan urheilupuistossa. Kilpailupaikkoja oli myös Omnian Espoon Suomenojan toimipaikassa, Salpauksessa Lahdessa, Keudassa Järvenpäässä […]
 • Projektityöskentely tutuksi
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin Mikkelin kampuksen sähkö- ja automaatiotekniikan ja talotekniikan insinööriopiskelijat harjoittelevat projektitoimistojen pyörittämistä todellisissa hankkeissa. ”Projekti on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi.” Ja niitähän kiinteistö- ja rakennusalalla riittää. Tästä syystä XAMKin […]
 • Sähköinsinöörien koulutus käynnistyy Lahdessa ja Turussa
  Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien (AMK) koulutus käynnistyy ensi syksynä myös Lahdessa ja Turussa. Opintopaikkaa voi hakea kevään yhteishaussa 15.3.-30.3.2023. Sähkö- ja automaatiotekniikkaa tai sähköistä talotekniikkaa voi opiskella Suomessa neljässätoista eri ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Uusina […]
 • Kevään yhteishaku on käynnissä – hae sähköalalle!
  Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen on käynnissä 21.2. – 21.3.2023. Viime kevään yhteishaussa sähkö- ja automaatioalan perustutkinto houkutteli ennätykselliset 10 368 hakijaa. Sähkö- ja automaatioalan ammatillisten opintojen suosio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. Opetushallituksen Vipunen-tilastotietokannan […]
 • Tekniikan työnantajapäivät tuovat opiskelijat ja yritykset yhteen
  Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yrityksiä opiskelijoiden tietoon, sekä lisätä opiskelijoiden uramahdollisuuksia. Myyrmäen Metropolian ammattikorkeakoulun järjestämään tapahtumaan saapui edustajia liki 90 eri yrityksestä. Murata Electronics Oy:llä laiteinsinöörinä työskentelevä Ari-Pekka Perhoniemi uskoo, että tämä on hyvä tilaisuus […]
 • Keski-Pohjanmaalle kaavaillaan tuulivoimakoulutusta
  Koulutusyhtymä KPEDUn tavoitteena on saada Keski-Pohjanmaalle tuulivoima-alan osaamiskeskus sähköalan ammattilaisten koulutukseen. Suomen länsirannikolle on noussut ja nousemassa runsaasti uusia tuulipuistoja. Samalla myllyjen huoltotöihin tarvitaan entistä enemmän osaavaa, mielellään paikallista henkilökuntaa. Vahvimman pohjan alalle työllistymiseen luo […]
 • Energiavirasto: Energiamurros vaatii lisää osaajia
  Energiaviraston ja Motivan Hae muutoksen tekijäksi – opiskelemaan ammattiopistoon -kampanja markkinoi uusiutuvan energian ammatteihin tähtääviä ammattiopintoja ysiluokkalaisille. Kampanjan sivuille on koottu tietoa aurinkosähköjärjestelmien, tuulivoiman ja lämpöpumppujen asennus- ja ylläpitotehtäviin tähtäävistä tutkinnoista ja opinnoista. Energiaviraston yli-insinööri […]
 • Sähköverkkomestariksi erikoisammattitutkinnolla
  Valmistuneita sähköverkkomestareita löytyy jo kymmeniä. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kouluttaja Jaana Harjun mukaan oppilaitoksen opinto- ja oppisopimustietä pitkin hankitun energia-alan verkkomestarin pätevyyden on todettu vastaavan seudun pienten sähköverkkoyhtiöiden tarpeisiin. Valmistuneita sähköverkkomestareita löytyy jo kymmeniä. – Energia-alan […]
 • Ilkka Niemiselle stipendi työstä ”Asuinrakennusten sähkötöiden valvonta”
  Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt Ilkka Niemiselle Hyvä opinnäytetyö -stipendin opinnäytetyöstä ”Asuinrakennusten sähkötöiden valvonta”. Säätiön myöntämä stipendi on arvoltaan 1 000 euroa. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelleen Ilkka Niemisen opinnäytetyössä toteutettiin Hepacon Oy:lle yhtenäinen ja tiivistetty valvontasuunnitelma […]
 • Hyvä opinnäytetyö -stipendi työstä ”Pientalon sähköasennusten tuotetietokanta”
  Katiuska Karhulan Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö ”Pientalon sähköasennusten tuotetietokanta” on saanut vuoden 2022 Hyvä opinnäytetyö -stipendin. Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämä stipendi on arvoltaan 1 000 euroa. Monimuoto-opiskeluina Järvenpäästä käsin sähkövoimatekniikkaa opiskellut Karhula toteutti Cadmatic- ja […]
 • Stipendi älytoimistosovelluksien kehitystyölle
  Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi luovutettiin Kiia Einolalle, Aalto-yliopistolle tehdystä diplomityöstä ”Älytoimistosovellukset – Mahdollisuus työnantajalle luoda parempia toimistoja”. Kiia Einola vastaanotti stipendin YIT:n Workery-tilassa Aallon Intelligent buildings -kurssin yhteydessä 28.11.2022. Stipendiä olivat luovuttamassa Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön […]
 • Valoteknillinen seura palkitsee valaisevimman opinnäytetyön
  Suomen valoteknillisen seuran Tiedon valo -kilpailussa etsitään valaisevinta opinnäytetyöstä. Valoteknillinen seura jakaa 2 000 euron palkinnon valaisevimmalle opinnäytetyölle. Kilpaan voivat osallistua kaikki Suomessa 1.1.2021 – 31.12.2022 hyväksytyt opinnäytetyöt, jotka syventyvät valoon, valaistukseen, valaistuksen ohjaukseen, valonlähteisiin […]
 • Ammattikoululaisten tyytyväisyys opetukseen on laskenut
  Toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Osku vaatii lähiopetuksen määrän ja laadun varmistamista. Suomen Opiskelija-Allianssi Oskun mukaan ammatilliseen koulutukseen sisältyvän lähiopetuksen määrä on vähentynyt koulutusleikkausten seurauksena. Oskun tekemien amistutkimusten mukaan ammattikoululaisten tyytyväisyys saamaansa opetukseen on samalla […]
 • Opiskelijat tutustuivat messupolun yrityksiin
  Sähkö-, tele-, valo- ja AV-messut ovat tärkeä tapahtuma ammattilaisten lisäksi myös opiskelijoille. Messuilta haetaan muun muassa inspiraatiota ja työharjoittelupaikkoja. Sähkömessuilla opiskelijat oli taas huomioitu Sähköteknisen kaupan liiton järjestämällä messupolulla, johon halukkaat yritykset olivat järjestäneet toimintaa. […]
 • TAMKin opiskelijat ja yritykset tutustuivat Learning Cafessa
  Tampereen ammattikorkeakoulun uudet talotekniikan opiskelijat pääsivät tutustumaan orientaatioviikolla alan yrityksiin ja tuleviin työmahdollisuuksiin. Talotekniikan koulutusohjelmien tutkintovastaavat Aki Kortetmäki ja Antti Mäkinen alkoivat suunnitella lomien jälkeen yritysten esittelytilaisuutta uusien opiskelijoiden ensimmäisen tutustumisviikon ohjelmaan. Suhteellisen lyhyestä varoitusajasta […]
 • Xamkin opiskelijat rakensivat sähkömoottoripyörän
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksen sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden sähköiseksi konvertoima eBandit -moottoripyörä valmistui keväällä. Sähkömoottoripyörän rakennusprojekti käynnistyi syksyllä 2019 kaikille Mikkelin kampuksen sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille suunnatulla suunnittelukilpailulla, minkä perusteella projektin tekijätiimi valittiin. Hyvän […]
 • Onni Lehtonen sähköisti selvään voittoon ammattitaidon SM-kilpailuissa
  Ammattitaidon SM-kilpailut eli Taitaja 2022 -tapahtuma järjestettiin Porissa 16. – 19.5. Kolmepäiväisen sähköasennuslajin voittajaksi selviytyi Onni Lehtonen Novida-ammattiopistosta ja lukiosta 84,83 pisteellä, toiseksi tuli Luukas Iskanius Ylä-Savon ammattiopistosta 69,67 pisteellä ja kolmanneksi Veikka Mononen Riveriasta […]
 • Sähköalan opiskelijoiden turvallisuusosaaminen on vahvalla tasolla
  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tuottamaa osaamista ja pedagogista toimintaa. Arvioinnissa oli mukana kaikki sähkö- ja automaatioalan tutkintoja järjestävää koulutuksen järjestäjää, ja arvosanatietoja käytettiin lähes 6 400 […]
 • Cadmatic kehitti yhteistyöprojektin opiskelijoille
  Cadmaticin kehittämä toimintamalli tuo opiskeluun käytännönläheisyyttä ja suunnitteluosaamista. Juho Kattainen opiskelee sähkö- ja Arttu Laukkanen LVI-puolella Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Kolmannen vuoden opintoihin heillä sisältyi mielenkiintoinen tehtävä vetää oman opintoalansa opiskelijaryhmää, jotka suunnittelivat palveluasumiseen suunnatun viisikerroksisen […]
 • Sähköalalla riittää kesätyöpaikkoja
  Talotekniikka-alan suhdannekyselyn ja yritysten verkkosivuilla julkaistujen hakemusten perusteella sähköalan opiskelijoilla on tulevana kesänä erinomaiset mahdollisuudet työllistyä koulutusta vastaaviin kesätöihin. Sähköalan opiskelijoille on tarjolla runsaasti kesätyöpaikkoja. Esimerkiksi monet Talotekniikkaliiton suhdannekyselyyn vastanneet yrittäjät kertoivat, että yrityksissä on […]
 • SILin opiskelijakilpailun palkinnot Espooseen ja Tampereelle
  Sähköinsinöörit – SIL ry:n opiskelijakilpailuissa haettiin uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Kisan kärkisijat menivät Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoille. Kilpailun voittanut joukkue Energiatehokkuuden aallonharjalla tutki Espoon Teekkarikylään vuonna 1969 valmistuneen, kahteen otteeseen peruskorjatun opiskelija-asuntolan energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia. […]
 • Metropolia kehittää älykkään asumisen ratkaisuja yhdessä ABB:n ja Skanskan kanssa
  Metropolia-ammattikorkeakoulun energialaboratorioon Vantaan Myllypuron kampukselle valmistunut SmartLab on varustettu tulevaisuuden asumisen testialustaksi. Metropolian opiskelijoiden yhdessä Skanskan ja ABB:n asiantuntijoiden kanssa rakentama SmartLab on kevytrakenteinen, aidon oloinen kaksio. Kodinkoneiden ja seinien takaa löytyy kuitenkin monipuolinen vyyhti […]
 • Sähköinsinöörien koulutus käynnistyy Lahdessa ja Turussa
  Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää Valtioneuvostolle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun myöntämistä LAB-ammattikorkeakoululle, Turun ammattikorkeakoululle ja Turun yliopistolle. Valtioneuvoston odotetaan vahvistavan uudet opetusluvat 13.1.2022. Jos ja kun ministeriön esitys hyväksytään, tulee Lahdessa ja Lappeenrannassa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu käynnistämään […]
 • Sähköalan näkymätön voima hehkuu Studia-messuilla
  Studia-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa välivuoden jälkeen 23.–24.11. Sähköalan opiskelumahdollisuuksia esitellään sekä oppilaitosten ständeillä että sähköalan järjestöjen Näkymätön voima -osastolla. Lähes kaikki Suomen korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut osallistuvat tapahtumaan. Lisäksi messuille osallistuu monia aikuis- ja täydennyskoulutukseen erikoistuneita […]
 • Sähkökentän oppimisympäristöstä virtuaaliversio opetuskäyttöön
  Rejlers oy on toteuttanut Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen(TAKK) Sähkökenttä-opetusalueesta virtuaalisen oppimisympäristön. Sähkökenttä käsittää sähkönjakelujärjestelmän jännitetasot 0,4 kilovoltista aina 110 kilovolttiin ja siellä on myös 110/20 kilovoltin sähköasema. Sähkökentältä löytyy myös katuvalo- ja tietoliikennejärjestelmiä sekä uusiutuvaa energiantuotantoa aurinkovoimaloina. […]
 • Uutta virtaa uusiutuvan energian oppimisympäristöstä
  Joensuussa toimiva ammatillinen oppilaitos Riveria rakentaa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävää, taloteknistä oppimisympäristöä. Riverian uusiutuvan energian oppimisympäristö tuottaa ja varastoi sähköä ja mahdollistaa erilaisten simulaatioiden käytön. – Ajatus uusiutuvan energian oppimisympäristöstä lähti liikkeelle vuonna 2017, kun huomasimme, […]
 • Savoniaan hankittiin uusinta sähköasematekniikkaa
  Savonia-ammattikorkeakoulun keskijännitekojeistojen ja sähköasemien uusi koulutustila simuloi lähes yksi yhteen alueella käytettävien verkkojen tekniikkaa. Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan opetustilat muuttivat Kuopion Microkadun kampukselle kaupungin länsipuolelle kesäkuussa 2020 vanhalta Opistotien kampukselta. Nyt kampukselle on valmistumassa uusi keskijännitekojeistojen ja […]
 • Kuusi opiskelijaa sai asentajastipendin
  Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt asentajastipendit kuudelle toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneelle sähköasentajalle. Stipendin saaneista Juho Hynynen opiskeli Ylä-Savon ammattiopistossa ja Niko Lundqvist Liedossa toimivassa Novidassa, Salli Seppänen Kokemäellä sijaitsevassa Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedussa, Turo Rentola […]
 • Taitaja-kisat hajautettiin 12 paikkakunnalle
  Yleisö pääsi seuraamaan Taitaja-kisoja tänä vuonna suorina verkkolähetyksinä. Sähkö-, automaatio- ja elektroniikka-alan mestaruudet ratkottiin oululaisen OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä 18.−20.5.2021. Sähköasennussarjan mestaruuden nappasi kesäkuun alussa sähköasentajaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Novidasta valmistuva lietolainen Niko Lundqvist kovalla 81,27 […]
 • Aalto-yliopiston Sähkötekniikan päivä lukiolaisille
  Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu järjestää torstaina 4.3.2021 klo 14–15.45 virtuaalitapahtuman, jossa opiskelijat ja opettajat esittelevät alan opintoja, tutkimusta ja uramahdollisuuksia. Virtuaalipäivän aikana vieraillaan muun muassa avaruustekniikan laboratoriossa, missä on valmistunut Suomen ensimmäinen satelliitti sekä akustiikan laboratoriossa, […]
 • CGI kannustaa IT-osaajiaan suorittamaan kesken jääneet opinnot valmiiksi
  IT-alan konsultointi- ja palvelutalo CGI yhdisti voimansa Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa saattaakseen työntekijöidensä kesken jääneet opinnot päätökseen. Opetushallinnon tilastopalvelun mukaan vain noin puolet ICT-alan korkeakouluopiskelijoista valmistuu maisteriksi tai insinööriksi 12 vuoden sisällä opintojen aloittamisesta. Ilmiö on tuttu […]
 • Uusin tekniikka lisää sähköalan opiskelun kiinnostavuutta
  Toisen asteen ammattioppilaitoksissa uuden tekniikan tuomat haasteet otetaan vastaan myönteisellä mielellä. Sähköasentajien opetuksessa on käytössä monenlaisia opetusalustoja. Sähköala muuttuu jatkuvasti tekniikan, työvälineiden ja opetusalustojen kehittyessä. Kysyimme neljältä toisen asteen oppilaitoksen edustajalta, miten nykytekniikan kehitys vaikuttaa […]
 • Opiskelijakilpailussa parannetaan energiatehokkuutta
  Sähköinsinöörit – SIL ry:n opiskelijakilpailun tehtävä liittyy rakennuksen energiatehokkuuteen. Tarkempi kilpailutehtävän kuvaus julkaistaan kilpailun alkaessa 11.1.2021. Kilpailuun osallistutaan 4-6 opiskelijan ryhmänä. Ryhmän vetäjän tulee olla sähkö- tai automaatiotekniikan tai sähköinen talotekniikan opiskelija. Ryhmälle on nimettävä […]
 • LUTin opiskelijat rakentavat sähkömoottoripyörän
  LUT-yliopiston Lappeenrannan kampuksen J. Hyneman -protopajassa vuoden ajan työstetty sähkömoottoripyörä on saamassa muotonsa. Pyörää ryhdyttiin rakentamaan alumiinista LUTissa suunnitellun ja valmistetun rungon ympärille osin itse tehdyistä ja osin valmiista osto-osista. Tavoitteena on, että pyörän akusto […]
 • Stipendejä hyville opinnäytetöille
  Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n stipendit jaettiin 20.11. Leppävaaran Sähkötalolla ja 13.11. Enston pääkonttorilla Porvoossa. Tuhannen euron arvoinen Hyvä opinnäytetyö -stipendi myönnettiin ”Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa” pro gradu -tutkielman tehneille Markus Haaraselle ja Janne Alloselle. Jyväskylän yliopiston […]
 • Tampereelle avattiin voimajohtojen oppimisympäristö
  Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin Nirvan kampuksella sijaitsevalle sähkökentälle on rakennettu uusi sähköasemien ja voimajohtojen oppimisympäristö. Syyskuussa käyttöön otettu alue tarjoaa monipuoliset puitteet sähköverkkoalan opiskeluun ja asennusten käytännön harjoitteluun. TAKKin kouluttaja Jaana Harjun mukaan tiloja ja ympäristöä […]
 • Ammattioppilaitosten syyslukukausi alkoi lähes normaalisti
  Ammattioppilaitoksissa on palattu suurimmaksi osaksi lähiopetuksen pariin, mutta on myös varauduttu mahdollisiin koronaviruksesta johtuviin uusiin rajoitteisiin. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKEssa syyslukukausi on aloitettu tavalliseen tapaan, kuten ennen koronaviruspandemiaa, lähiopetuksen parissa. – Olemme palanneet niin sanotusti […]
 • Sähköalan opiskelijoille riitti kesätöitä pandemiasta huolimatta
  Koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden takia työnantajat ovat olleet varovaisia harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaamisessa. Siitä huolimatta sähköalalla tuntuu riittävän töitä opiskelijoille. Kesäkuussa Turussa Are oy:llä oppisopimuksella kesätyönsä aloittaneen ja Turun aikuiskoulutuskeskuksessa sähköasentajaksi 1,5 vuotta opiskelleen Petra Viirin mukaan epävarmuus […]
 • Ennätysmäärä hakijoita sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon
  Kevään 2020 yhteishaussa sähkö- ja automaatioalan perustutkinto houkutteli 3 217 ensisijaista hakijaa. Määrä on suurempi, kuin kertaakaan vuonna 2014 alkaneen tilastointijakson aikana. Sähkö- ja automaatioalan syksyllä alkaviin perusopintoihin on tarjolla yhteensä 2 550 aloituspaikkaa. Opetushallituksen Vipunen-tilastotietokannan mukaan […]
 • Asentajastipendit kolmelle nuorelle
  Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö on myöntänyt historiansa ensimmäiset asentajastipendit. Stipendit jaettiin toukokuussa oppilaitosten esitysten pohjalta kolmelle toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneelle sähköasentajalle. Asentajastipendin saaneista Kalle Seuranen opiskeli Lohjalla toimivassa Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiassa, Veikka Siivonen Kokemäellä sijaitsevassa […]
 • Koronavirus vei ammattioppilaitokset etäopetukseen
  – Lähiopetus toteutetaan etänä ja erilaisia tapoja siihen on yhtä monta kuin on opettajia, Länsi- ja etelä-Lapissa toimivan ammattiopisto Lappian sähkö- ja automaatioalan osaamisvastaava Jukka Hietamäki kertoo. Opettajat ovat saaneet koulutuksia etätyökalujen käyttöönottoa varten. Keskeisiä sovelluksia opetusta […]
 • Opiskelijat tutustuivat Sähkömessuihin
  Jyväskylän Paviljongissa helmikuussa järjestetyillä Sähkö-, tele-, valo- ja AV 2020 -messuilla vieraili alan ammattilaisten lisäksi noin 1 500 opiskelijaa. Sähkömessuilla alan opiskelijoille oli suunniteltu oma messupolku, jonka varrella yritysten opiskelijakummit olivat valmiina isojenkin opiskelijaryhmien vastaanottoon. Sähköteknisen […]
 • Opiskelijat kilpailevat sähköformuloilla
  Monen eri alan osaajista koostuva Metropolia Motorsport -ryhmä on jo vuodesta 2011 alkaen rakentanut ja suunnitellut sähköautoja ja kilpailut niillä. Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva ryhmä suunnittelee ja rakentaa parhaillaan sähköformula-autoa. Kilpailuja järjestetään ympäri maailmaa. Kilpailuissa ei […]
 • Sähköala palkitsi hyviä opinnäytetöitä
  Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön tuhannen euron arvoiset Vuoden 2019 Hyvän opinnäytetyön stipendit myönnettiin Metropolia-ammattikorkeakoulusta insinööreiksi valmistuneille Roni Itämäelle, Alexandra Maltuschille ja Eemeli Hyvöselle. Roni Itämäen Sweco Industry oy:lle tekemä insinöörityö ”Moottoriohjaus prosessiteollisuudessa” käsittelee moottorikäyttöihin liittyviä […]
 • Xamk opettaa sähköinsinööriopiskelijoille lentämistä
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa on nyt mahdollista suorittaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK) sekä liikennelentäjän lupakirja (ATPL) samanaikaisesti. Lentokoulutuksen hyväksytyistä opinnoista voidaan insinööritutkintoon sisällyttää lentolupakirjan laajuudesta riippuen jopa 45 opintopistettä. Lentokoulutuksen ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot […]

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>