Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo sähkö- tai automaatioalan perustutkinto ja sähköasennusalan työkokemusta vähintään kolme vuotta, tai monipuolista sähköalan työkokemusta vähintään kuusi vuotta.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa tehtävissä teollisuudessa tai kiinteistössä. Hän varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessään ja huomioi kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Hän myös varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon tutkintonimikkeitä ovat:

 • sähköasentaja
 • automaatioasentaja
 • lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja.

Tutkinnon osat

Tutkinnon kesto riippuu toteutustavasta ja opiskelijan osaamistasosta. Monimuoto-opiskeluna suoritettuna sähköasentajan ammattitutkinto kestää noin kaksi vuotta. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava osat:

 • sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla
 • pienjännitesähköasennukset.

Automaatioasentajan ammattitutkintoa varten on valittavana sähkötyöt pien- ja pienoisjännitteellä ryhmäjohtotasolla -kurssin lisäksi oheisista kursseista toinen:

 • Kappaletavara-automaatiojärjestelmien asennukset
 • Prosessiautomaatiojärjestelmien asennukset.

Lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan pakollisiin tutkinnon osiin kuuluvat:

 • Turvasuunnittelu
 • Rakenteellinen turvasuojaus.

Kaikkiin ammattitutkintoihin kuuluu lisäksi kahdesta kolmeen seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

 • aurinkosähköjärjestelmät
 • sähkökäytöt
 • rakennusautomaatiojärjestelmät
 • teollisuusrobotiikka ja ohjausjärjestelmät
 • myynti- ja toimipistepalvelut
 • ohjelmoitavat ohjausjärjestelmät
 • pneumaattiset ohjausjärjestelmät
 • hydrauliset ohjausjärjestelmät
 • valmistusautomaatio
 • tilaturvallisuusjärjestelmät
 • paloturvallisuusjärjestelmät
 • kiinteistöjen keskijännitteet
 • viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät.

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia sähköasentajan, lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan tai automaatioasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valintojen mukaan erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio-, ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla sekä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

Lisätietoa =>

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!