Sähköasentajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo sähköalan perustutkinto ja sähköasennusalan työkokemusta vähintään kolme vuotta, tai monipuolista sähköalan työkokemusta vähintään kuusi vuotta.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn sähkö- ja automaatioalan monipuolisissa tehtävissä teollisuudessa tai kiinteistössä. Hän varmistaa työ- ja sähkötyöturvallisuuden työskennellessään ja huomioi kaikissa työprosessin vaiheissa asiakkaan tarpeet ja työlle asetetut vaatimukset. Hän myös varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja tarkoituksenmukainen asiakkaalle.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon tutkintonimikkeitä ovat:

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

 • sähköasentaja
 • automaatioasentaja
 • lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja.

Tutkinnon osat

Tutkinnon kesto riippuu toteutustavasta ja opiskelijan osaamistasosta. Monimuoto-opiskeluna suoritettuna sähköasentajan ammattitutkinto kestää noin kaksi vuotta. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava osat:

 • turvallisuus ja riskien hallinta
 • kiinteistöjen sähköasennukset

ja kolme seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

 • viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
 • tilaturvallisuusjärjestelmät
 • paloturvallisuusjärjestelmät
 • kuva- ja äänijärjestelmät
 • rakennusautomaatiojärjestelmät
 • sähkömoottorikäytöt
 • kappaletavara- ja prosessiautomaatio
 • ohjelmoitavat logiikat.

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia sähköasentajan, lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan tai automaatioasentajan työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi valintojen mukaan erikoistua kiinteistöjen ja teollisuuden erilaisiin sähkö-, automaatio-, ja turvajärjestelmäasennuksiin.

Opintojen jälkeen sähköasentajalla on mahdollisuus hakea Sähköpätevyys 2-todistusta ja automaatioasentajalla sekä lukitus- ja turvajärjestelmäasentajalla on mahdollisuus rajoitettuun sähköpätevyyteen 3, mikäli työkokemusvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoa =>

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>