Artikkeleita uusiutuvan energian asennuksista ja hyödyntämisestä.

 • Kurkiaskan voimalaitoksella energiaa varastoidaan superkondensaattoreihin
  Kemijoki oy:n Kurkiaskan voimalaitoksella Sodankylässä sähköä tuotetaan vesivoiman ja superkondensaattoreihin varastoidun energian hybridijärjestelmällä. Sähköverkko joutuu aiempaa kovemmalle uusiutuvan energian osuuden kasvaessa merkittävästi. Kemijoki oy:n Kurkiaskan voimalaitoksella Sodankylässä sähköä on tuotettu tämän vuoden keväästä lähtien vesivoiman […]
 • Energiamurros: Suuri sähköistymisen aikakausi on alkanut
  Energiamurros, vihreä siirtymä tai energiakäänne – mitä tahansa termiä käytetäänkin – kuvaa siirtymäkautta, joka johdattaa energiajärjestelmän ja talouden muutoksiin. Fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuviin. Energiamurros tarkoittaa esimerkiksi energian kysyntäjoustoa ja varastoinnin sekä lämmitys- ja liikenneratkaisujen merkityksen […]
 • Energiavirasto odottaa aurinkovoimaan valtavaa lisäystä
  Energiaviraston ja Motivan selvityksen mukaan rakenteilla olevien teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden valmistuminen tulee yli kuusinkertaistamaan suurten aurinkovoimaloiden kapasiteetin. Motivan ja Energiaviraston karttasovellukseen on koottu tietoa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista. Palvelu näyttää Suomessa suunnitteilla, rakenteilla ja käytössä olevat […]
 • Rivikatto on paras alusta aurinkopaneeleille
  Aurinkopaneelien asentaminen katoille on oma erikoislajinsa, jossa pitää osata arvioida sekä katon sopivuutta asennusalustaksi että eri kattomateriaaleille sopivia kiinnitystapoja. Orimattilalainen Orima-tuote Oy on valmistanut kattoturvatuotteita 1960-luvulta lähtien. Yrityksen tuotekehityksen vetäjän, materiaalitekniikan DI Tomi-Tuomas Inkisen mukaan […]
 • Aurinkopaneelien testaus paljastaa pienetkin säröt
  Turun ammattikorkeakoulun Mobile Solar Lab -testauslaitteella on tutkittu satoja aurinkopaneeleja. Turun ammattikorkeakoulun projekti-insinööri Ville Lavonen työntää aurinkopaneelin isoon testauslaitteeseen, Mobile Solar Labiin. Sen sisällä sadat pikkuledit kimaltavat kuin tieteiselokuvassa. Peräkärryyn rakennettu laboratorio on Lavosen tietojen […]
 • Aurinkovoimaloiden asennuksissa riittää ongelmia
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on saanut viime aikoina useita aurinkosähköjärjestelmiä koskevia tiedusteluja ja ilmoituksia asennuksissa havaituista virheistä ja puutteista. Ilmoitukset ovat koskeneet lähes pelkästään varmennustarkastusvelvoitteen ulkopuolella olevia pieniä kohteita, kuten omakotitaloja. Huolimattomuutta on ilmennyt sekä […]
 • Älykäs energiavarasto ohjaa kiinteistön kulutusta
  Reilu vuosi sitten perustettu muhoslainen startup-yritys Cactos oy sai energianhallintaratkaisunsa valmiiksi juuri oikeaan aikaan sähkömarkkinoiden myllerryksen keskelle. Cactos oy:n kehittämä energian varastointi- ja hallintaratkaisu osaa osallistua automaattisesti sähkön kysyntäjoustomarkkinoille ja ohjata kiinteistön energiankulutusta kiinteistön kulutusprofiilin […]
 • Aurinkokennot olivat alkuun tyyriitä ja tehottomia
  Vain 19-vuotias Edmond Becquerel havaitsi vuonna 1839, että jotkut materiaalit kehittivät valolle altistuessaan sähköä. Vuonna 1883 amerikkalainen Charles Smith peitti ohuen kultakalvon seleenillä. Tuloksena oli paneeli, jonka konversioteho oli 1 prosentti. Albert Einstein kuvasi valosähkön […]
 • Uusiutuvasti tuotetun sähkön tuotantoa ja jakelua standardoidaan
  Kansainväliset sähköalan standardointijärjestöt – IEC ja CENELEC – työstävät uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön tuottamista, verkkoon liittämistä ja jakelua koskevia standardeja. Seskon toimitusjohtaja Anna Tanskanen ja ryhmäpäällikkö Arto Sirviö kertovat, että uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan yhä suurempi […]
 • Standardien tulkki: Aurinkosähköjärjestelmän erotuskytkin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin? Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman […]
 • Energiaomavaraisuutta aurinkopaneeleilla
  Kotimaisen meijerialan perheyrityksen Juustoportti oy:n Jalasjärven-tehtaan katolle on asennettu 500 aurinkopaneelia ja tulokset ovat olleet lupaavia. Paneeleilla on saatu tasattuaverkosta otettavan sähkön tarvetta kuumina kesäpäivinä. Yhteensä paneeleita on tarkoitus asentaa seuraavassa vaiheessa tuhat, jolloin voimalan […]
 • Älykäs aurinkovoimala tuottaa sähköä talvellakin
  Sähkö- ja LVI-tukkuliike Ahlsellin suuri logistiikkakeskus Hyvinkäällä saa viidenneksen tarvitsemastaan sähköstä kiinteistön katolle sijoitetusta aurinkovoimalasta. Solnet Green Energyn ja Anaramin urakoima voimala on Suomen suurimpia ja ensimmäisiä älykkäitä, paneelikohtaisesti optimoituja voimaloita. Aurinkosähkön osuus kasvaa myös […]
 • Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oikein
  Tehomitoituksen osalta aurinkosähköjärjestelmässä on kaksi olennaisesti erilaista tilannetta: sähköverkkoon liitetty järjestelmä tai sähköverkkoon liittymätön saarekejärjestelmä eli niin sanottu mökkijärjestelmä. Tehomitoituksen osalta on kaksi olennaisesti erilaista tilannetta: sähköverkkoon liitetty järjestelmä tai sähköverkkoon liittymätön saarekejärjestelmä eli niin […]
 • Sähköinfolle aurinkosähköjärjestelmien harjoittelukeskus Espooseen
  Espoon Sähkötalolle hankittiin harjoittelukeskus ja koulutuskäyttöön sopiva invertteri aurinkosähköasentajien sertifiointikoulutusta varten. Sähköinfon teekkarityöntekijänä pitkään työskennellyt Samuli Mononen selvitti aurinkosähköjärjestelmien asennuskoulutuksessa käytettävältä harjoituslaitteistolta vaadittavat ominaisuudet Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululle tekemässään kandidaatintyössä. Monosen mukaan laitteistossa olennaista on, että […]
 • Sähkövarastot tulevat myös omakotitaloihin
  Aurinkopaneeleista ja sähkön hinnan vaihteluista saadaan optimaalinen hyöty energiavaraston avulla. Aurinkosähköjärjestelmien toimittamiseen erikoistuneen Solar Factory Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Venäläinen ja myyntijohtaja Mikko Wikstedt esittelevät siuntiolaiseen omakotitaloon keväällä asennettua, saksalaisen Sonnen GmbH:n valmistamaa, energiavarastoa. – […]
 • Aurinkosähköjärjestelmien kirjavat markkinat vaarantavat asiallisten toimijoiden bisneksen
  Aurinkosähköjärjestelmien tarjoajien määrä on noussut vauhdilla. Sen myötä laitteiden ja asennusten taso vaihtelee melkoisesti. Voiko ala itse pilata lupaavat markkinat? Aurinkosähkö ja siihen liittyvä teknologia kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Kasvaville markkinoille riittää monenlaisia pyrkijöitä. Osa toimijoista […]
 • Oululainen jätevedenpuhdistamo saa sähköä auringosta
  Aurinkopaneelit ovat keränneet energiaa Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamon käyttöön heinäkuusta lähtien. Puhdistamon vuotuisesta energiantarpeesta 400 aurinkopaneelilla katetaan noin puolitoista prosenttia. Oulun pohjoisosissa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon sähkön vuotuinen kokonaiskulutus on noin 6 000 megawattituntia. Aurinkovoimalan vuosituottotavoite on […]
 • Aurinkosähköjärjestelmien asennus opittiin nopeasti
  Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Samalla asiaa koskevat määräykset ja ohjeet ovat täsmentyneet, ja ammattilaisille on nykyisin hyvin tarjolla asennsten vaatimaa täydennyskoulutusta. Sähköalan koulutus- ja palvelutalo Sähköinfo Oy järjesti ensimmäisen aurinkosähköjärjestelmien asennuskurssin marraskuussa […]
 • Painokoneet pyörivät Oulussa auringon voimalla
  Oulun Energia toimitti Kalevan painotalon katolle Suomen suurimman aurinkovoimalan. Kotimaisuusaste haluttiin säilyttää korkeana: työt kuljetuksista asennuksiin toteutettiin kokonaan pohjoissuomalaisin voimin. Paneelit ja invertteritkin ovat eurooppalaista alkuperää. Graniittitie kuutosen pihalle saapuessa ei huomaa mitään, vaikka suuntaisi […]
 • Aurinkokennoista saadaan paras tuotto kylmällä säällä
  Aurinkokennojen tuottama teho kasvaa säteilyvoimakkuuden kasvaessa ja lämpötilan pienentyessä, joten aurinkokennovoimalan tehon tuotannon kannalta otollisin sää on kirkas ja kylmä. Aurinkokennovoima on yksi merkittävimmistä uusiutuvaan energiaan perustuvista sähköenergian tuotantomuodoista. Aurinkokennot ovat toimiessaan jatkuvasti alttiina ympäristöolosuhteiden […]

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!