Artikkeleita uusiutuvan energian asennuksista ja hyödyntämisestä.

 • Uusiutuvasti tuotetun sähkön tuotantoa ja jakelua standardoidaan
  Kansainväliset sähköalan standardointijärjestöt – IEC ja CENELEC – työstävät uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön tuottamista, verkkoon liittämistä ja jakelua koskevia standardeja. Seskon toimitusjohtaja Anna Tanskanen ja ryhmäpäällikkö Arto Sirviö kertovat, että uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan yhä suurempi […]
 • Standardien tulkki: Aurinkosähköjärjestelmän erotuskytkin
  Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille. Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin? Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman […]
 • Älykäs aurinkovoimala tuottaa sähköä talvellakin
  Sähkö- ja LVI-tukkuliike Ahlsellin suuri logistiikkakeskus Hyvinkäällä saa viidenneksen tarvitsemastaan sähköstä kiinteistön katolle sijoitetusta aurinkovoimalasta. Solnet Green Energyn ja Anaramin urakoima voimala on Suomen suurimpia ja ensimmäisiä älykkäitä, paneelikohtaisesti optimoituja voimaloita. Aurinkosähkön osuus kasvaa myös […]
 • Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa oikein
  Tehomitoituksen osalta aurinkosähköjärjestelmässä on kaksi olennaisesti erilaista tilannetta: sähköverkkoon liitetty järjestelmä tai sähköverkkoon liittymätön saarekejärjestelmä eli niin sanottu mökkijärjestelmä. Tehomitoituksen osalta on kaksi olennaisesti erilaista tilannetta: sähköverkkoon liitetty järjestelmä tai sähköverkkoon liittymätön saarekejärjestelmä eli niin […]
 • Sähköinfolle aurinkosähköjärjestelmien harjoittelukeskus Espooseen
  Espoon Sähkötalolle hankittiin harjoittelukeskus ja koulutuskäyttöön sopiva invertteri aurinkosähköasentajien sertifiointikoulutusta varten. Sähköinfon teekkarityöntekijänä pitkään työskennellyt Samuli Mononen selvitti aurinkosähköjärjestelmien asennuskoulutuksessa käytettävältä harjoituslaitteistolta vaadittavat ominaisuudet Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoululle tekemässään kandidaatintyössä. Monosen mukaan laitteistossa olennaista on, että […]
 • Sähkövarastot tulevat myös omakotitaloihin
  Aurinkopaneeleista ja sähkön hinnan vaihteluista saadaan optimaalinen hyöty energiavaraston avulla. Aurinkosähköjärjestelmien toimittamiseen erikoistuneen Solar Factory Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Venäläinen ja myyntijohtaja Mikko Wikstedt esittelevät siuntiolaiseen omakotitaloon keväällä asennettua, saksalaisen Sonnen GmbH:n valmistamaa, energiavarastoa. – […]
 • Aurinkosähköjärjestelmien kirjavat markkinat vaarantavat asiallisten toimijoiden bisneksen
  Aurinkosähköjärjestelmien tarjoajien määrä on noussut vauhdilla. Sen myötä laitteiden ja asennusten taso vaihtelee melkoisesti. Voiko ala itse pilata lupaavat markkinat? Aurinkosähkö ja siihen liittyvä teknologia kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Kasvaville markkinoille riittää monenlaisia pyrkijöitä. Osa toimijoista […]
 • Oululainen jätevedenpuhdistamo saa sähköä auringosta
  Aurinkopaneelit ovat keränneet energiaa Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamon käyttöön heinäkuusta lähtien. Puhdistamon vuotuisesta energiantarpeesta 400 aurinkopaneelilla katetaan noin puolitoista prosenttia. Oulun pohjoisosissa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon sähkön vuotuinen kokonaiskulutus on noin 6 000 megawattituntia. Aurinkovoimalan vuosituottotavoite on […]
 • Aurinkosähköjärjestelmien asennus opittiin nopeasti
  Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Samalla asiaa koskevat määräykset ja ohjeet ovat täsmentyneet, ja ammattilaisille on nykyisin hyvin tarjolla asennsten vaatimaa täydennyskoulutusta. Sähköalan koulutus- ja palvelutalo Sähköinfo Oy järjesti ensimmäisen aurinkosähköjärjestelmien asennuskurssin marraskuussa […]
 • Painokoneet pyörivät Oulussa auringon voimalla
  Oulun Energia toimitti Kalevan painotalon katolle Suomen suurimman aurinkovoimalan. Kotimaisuusaste haluttiin säilyttää korkeana: työt kuljetuksista asennuksiin toteutettiin kokonaan pohjoissuomalaisin voimin. Paneelit ja invertteritkin ovat eurooppalaista alkuperää. Graniittitie kuutosen pihalle saapuessa ei huomaa mitään, vaikka suuntaisi […]
 • Aurinkokennoista saadaan paras tuotto kylmällä säällä
  Aurinkokennojen tuottama teho kasvaa säteilyvoimakkuuden kasvaessa ja lämpötilan pienentyessä, joten aurinkokennovoimalan tehon tuotannon kannalta otollisin sää on kirkas ja kylmä. Aurinkokennovoima on yksi merkittävimmistä uusiutuvaan energiaan perustuvista sähköenergian tuotantomuodoista. Aurinkokennot ovat toimiessaan jatkuvasti alttiina ympäristöolosuhteiden […]