Standardien tulkki: Aurinkosähköjärjestelmän erotuskytkin

Oikein suojattuna aurinkosähköjärjestelmän invertterit voidaan sijoittaa myös rakennuksen katolle. Kuva Maria Heinola.
Oikein suojattuna aurinkosähköjärjestelmän invertterit voidaan sijoittaa myös rakennuksen katolle. Kuva Maria Heinola.

Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille.

Pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella vai riittääkö erottamiseen invertterin oma DC-erotuskytkin? Entä pitääkö aurinkosähköjärjestelmässä olla erotuskytkin tasasähköpuolella mikroinvertterien yhteydessä? Tämä vaatisi jokaista paneelia kohti oman DC-kytkimen. Tasasähköpuolihan on virraton, kun vaihtosähköpuoli katkaistaan, jolloin MC4-liittimet voidaan avata virrattomana ja erotus olisi näin tehtävissä.

VASTAUS: SFS 6000, kohta 712.537.2.101: Vaihtosuuntaajan huollon ja vaihtamisen mahdollistamiseksi on oltava erotuslaitteet, joilla vaihtosuuntaaja voidaan erottaa tasasähköosasta ja vaihtosähköosasta.

Aurinkosähköjärjestelmiltä vaadittavat erotuslaitteet.

SFS 6000, kohta 712.537.2.2.101: Aurinkosähkövaihtosuuntaajan tasasähköpuolella on oltava sopiva kuorman- erotin tai erottamiseen soveltuva katkaisija. Mikäli invertterin oma DC-erotuskytkin täyttää molempien yllä mainittujen kohtien vaatimukset, ei tasasähköpuolella tarvita erillistä erotuskytkintä. SFS 6000-7-712 (2017) ei tällä hetkellä ota kantaa mikroinverttereihin.

Solarigo Systems oy:n suunnitteluinsinööri Jani Raami asensi invertterin Elosen leipomon aurinkovoimalaan Jämsässä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen.
Solarigo Systems oy:n suunnitteluinsinööri Jani Raami asensi invertterin Elosen leipomon aurinkovoimalaan Jämsässä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen.

SFS 6000-7-712 esikuvastandardin IEC 60364-7-712 uusimman lausuntoversion (ED3) kohdan 712.536.3.101 mukaan kaikkien aktiivilaitteiden huollon ja vaihtamisen mahdollistamiseksi ilman sähköiskun riskiä on oltava erotuslaite.

Erotuslaite voi sijaita samassa kotelossa aktiivilaitteen kanssa. Erotuslaitteen on oltava sijaintipaikastaan riippuen (katso taulukko alla) joko erotin tai katkaisija. Sellaisten erotuslaitteiden tunnistamiseksi, joilla ei ole kuormankatkaisukykyä, on käytettävä merkintöjä. Lisäksi liitosten on oltava irrotettavissa vain avaimen tai työkalun avulla.

Esa Tiainen, teksti

Kirjoittaja on Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!