Akun täyttäminen vedellä on tarkoitus aloittaa elokuun aikana.
Ajankohtaista

Savon Voiman uusi kaukolämpöakku on saavuttanut lakikorkeutensa 

Valmistuva kaukolämpöakku tarjoaa Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle mahdollisuuden entistä joustavampaan energian tuotantoon sekä lisää merkittävän keinon lämmöntuotanto- ja ohjausjärjestelmän optimointiin. Vasta valmistunut 48 metriin yltävä sylinterin muotoinen rakennelma näkyy pitkälle voimalaitosalueen ulkopuolelle. Kaukolämpöakun tarkoituksena on […]

"Aurinkosähköjärjestelmien asennusten riskikartoitus” -tutkimuksessa käydään tämän vuoden aikana läpi 60 pirkanmaalaisen ja satakuntalaisen kiinteistön aurinkosähköjärjestelmät. Kuva: AURISKI-hanke.
Ajankohtaista

Aurinkosähköjärjestelmien asennusten laatu paranee

Tuoreessa selvityksessä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista on löytynyt selvästi aiempaa vähemmän vakavia puutteita. Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakouluilla, Sataedulla ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredulla on käynnissä laaja, tämän vuoden alussa käynnistynyt tutkimushanke ”Aurinkosähköjärjestelmien asennusten riskikartoitus” (AURISKI). Tutkimuksessa selvitetään […]

Havainnekuva uudesta pellettilämpölaitoksesta. Kuva: Valmet Oy.
Ajankohtaista

Valmet toimittaa 50 megawatin pellettilämpölaitoksen Ruotsiin

Valmetin toimittama pellettilämpölaitos korvaa fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla puupelleteillä Valmet on valittu julkisessa hankintamenettelyssä toimittamaan 50 megawatin pellettikäyttöinen lämpölaitos Göteborg Energi AB:n Riskullan toimipisteeseen, joka sijaitsee Mölndalin kunnassa Ruotsissa. Laitoksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2026 loppupuolella. […]

Kuvassa kauimpana Joni Vasara, keskellä Istvan Selek (molemmat Oulun yliopistolta) ja lähimpänä Elisa Konttila Fingridiltä valvomassa testejä. Kuva Pohjolan Voima.
Ajankohtaista

Kehittynyt turbiinisäätäjä parantaa vesivoiman säätövoimaa

PVO-Vesivoima ja Oulun yliopisto ovat kehittäneet turbiinisäätäjän, jolla pystytään säätämään vesivoimalaitosten sähköntuotantoa aiempaa tarkemmin. Koneoppimista hyödyntävälle innovaatiolle haetaan patenttisuojaa. Yhteistyö on esimerkki tuotannonkehityksestä, jossa akateeminen osaaminen ja yksityisen yrityksen panos tuottavat suoraan tuotantoon soveltuvan ratkaisun. […]

Ajankohtaista

Moottorivoimalat tulevat sähköntuotantoon

Energian säätövoiman vajeeseen tarvitaan toimivia ratkaisuja, kuten erilaiset tehokkaat mutta kohtuuhintaiset pumppu- ja moottorivoimalat. Näin sanoo energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan–Lahden teknillisestä LUT-yliopistosta ja näyttää siltä, että Vakkilainen tietää, mistä puhuu. Varsinkin biometaanilla pyörivät moottorivoimalat […]

Ajankohtaista

Tuulivoima tarvitsee luotettavat muuntajat

Tuulivoimaprojektit vaativat monenlaista erikoisosaamista. Hitachi Energyn Vaasan-muuntajatehdas valmistaa tuulivoimaloiden tarpeisiin suunniteltuja erikoismuuntajia. Sitä mukaa kun fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon osuus pienenee ja uusiutuvan energian osuus kasvaa, lisääntyy tarve varastoida sähköenergiaa. Samalla sähkön osuuden kaikesta primäärienergiasta […]

Kemijoki oy:n Aleksi Sarajärven mukaan vesivoimalla tuotetun nopean sähkön merkitys kasvaa jatkuvasti. Erityisesti tuulivoimatuotannon lisääntyessä sähköntuotannon on kyettävä vastaamaan aiempaa suurempiin kysynnän hetkellisiin vaihteluihin. Kuva Janica Karasti.
Ajankohtaista

Kurkiaskan voimalaitoksella energiaa varastoidaan superkondensaattoreihin

Kemijoki oy:n Kurkiaskan voimalaitoksella Sodankylässä sähköä tuotetaan vesivoiman ja superkondensaattoreihin varastoidun energian hybridijärjestelmällä. Sähköverkko joutuu aiempaa kovemmalle uusiutuvan energian osuuden kasvaessa merkittävästi. Kemijoki oy:n Kurkiaskan voimalaitoksella Sodankylässä sähköä on tuotettu tämän vuoden keväästä lähtien vesivoiman […]

Marraskuun Sähkömaailma Extra syventyy energiamurroksen mahdollisuuksiin. Kuvassa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun vanhempi asiantuntija Janne Seppänen. Kuva Päivi Tuovinen.
Ajankohtaista

Energiamurros: Suuri sähköistymisen aikakausi on alkanut

Energiamurros, vihreä siirtymä tai energiakäänne – mitä tahansa termiä käytetäänkin – kuvaa siirtymäkautta, joka johdattaa energiajärjestelmän ja talouden muutoksiin. Fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuviin. Energiamurros tarkoittaa esimerkiksi energian kysyntäjoustoa ja varastoinnin sekä lämmitys- ja liikenneratkaisujen merkityksen […]

Suurimpien suunnitteilla olevien aurinkopuistojen pinta-ala on jopa useita satoja hehtaareja. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen.
Ajankohtaista

Energiavirasto odottaa aurinkovoimaan valtavaa lisäystä

Energiaviraston ja Motivan selvityksen mukaan rakenteilla olevien teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden valmistuminen tulee yli kuusinkertaistamaan suurten aurinkovoimaloiden kapasiteetin. Motivan ja Energiaviraston karttasovellukseen on koottu tietoa teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista. Palvelu näyttää Suomessa suunnitteilla, rakenteilla ja käytössä olevat […]

Rivikatot eli konesaumatut peltikatot ja lukkosaumakatot sopivat erinomaisesti aurinkopaneelien asennusalustaksi, sillä kiinnikkeet saa kattolevyjen pystysaumoihin yleensä helposti ja tukevasti kiinni. Kuva Juha Loikkanen.
Ajankohtaista

Rivikatto on paras alusta aurinkopaneeleille

Aurinkopaneelien asentaminen katoille on oma erikoislajinsa, jossa pitää osata arvioida sekä katon sopivuutta asennusalustaksi että eri kattomateriaaleille sopivia kiinnitystapoja. Orimattilalainen Orima-tuote Oy on valmistanut kattoturvatuotteita 1960-luvulta lähtien. Yrityksen tuotekehityksen vetäjän, materiaalitekniikan DI Tomi-Tuomas Inkisen mukaan […]