Standardien tulkki: Uudet valaisinpistorasiat, saunan aluejako, N-piirin suojaus ja MMJ:n suojajohdin

Saunojen lasiseinät ovat nykyään muotia.
Saunojen lasiseinät ovat nykyään muotia.

Sähköinfo oy:n tekninen johtaja Esa Tiainen selkeyttää sähköalan asennusmääräyksiä ammattilaisille.

SM Extra audioartikkelit

Kylpyhuoneen ja saunan välinen aluejako

Kylpyhuoneen ja saunan löylyhuoneen välissä on lasiseinä, jonka alaosassa on noin 2-3 senttimetriä korkea rako. Narumitalla raon kautta mitattuna kiuas on lähempänä kuin 120 senttimetrin päässä suihkusta. Kuinka SFS 6000 -standardissa suhtaudutaan asiaan?

VASTAUS: Kylpyhuoneen ja saunan löylyhuoneen välinen seinä jakaa kyseiset tilat kahdeksi eri huonetilaksi. Kylpyhuoneen aluejako ei siis jatku löylyhuoneen puolelle.

Uudet valaisinpistorasiat

Sähkösuunnitelmissa edellytetään, että uudiskohteissa on käytettävä uudenlaisia valaisinpistorasioita. Mitä määräykset ja standardit tästä sanovat?

VASTAUS: Standardin SFS 6000 luku 559 määrittelee, miten valaisin voidaan liittää kiinteään asennukseen. Suomessa voidaan käyttää kahden eri valaisinpistokytkimen mukaisia toteutuksia toistaiseksi. Koska uudempi valaisinpistokytkinmalli on yleistymässä, Sesko on esittänyt seuraavat suositukset:

Vanhan tyyppisiä valaisinpistokytkimiä (SFS 5799) suositellaan käytettäväksi aikaisemmin tehtyjen asennusten korjaus-, laajennus- ja muutostöissä. Kuitenkin vanhan tyypin valaisinpistokytkimien käyttö on sallittu myös uudisrakennuskohteissa.

Uudisrakennuskohteissa suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi uusia DCL-tyyppisiä valaisinpistorasioita (SFS-EN 61995) siten, että kohteeseen toimitetaan myös vastaavat pistotulpat.

N-piirin kosketussuojaus

Ottaako standardi SFS 6000 kantaa N-piirin kosketussuojaukseen?

VASTAUS: Standardin SFS 6000 määritelmän (sivu 31, kohta 826-12-08) mukaan myös nollajohdin on jännitteellinen osa. Kosketussuojaus johtimille toteutetaan käytännössä eristyksellä. Toisin sanottuna myös nollajohdin on eristettävä.

Valaistuksen vikavirtasuojaus asunnoissa

Mikäli omakotitalon valaisimet ovat upotettuja ja kiinteästi asennettuja ledivalaisimia, joiden lamppuja ei voi vaihtaa, niin voiko syöttö olla ilman vikavirtasuojaa?

VASTAUS: Asunnoissa ja asuntoihin liittyvillä piha-alueilla vaihtosähköllä toimivat valaisimia syöttävät ryhmäjohdot on suojattava mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla. Vaatimus koskee myös kysymyksessä esitettyä toteutusta.

Suojajohdin 5 X 1,5 N -kaapelissa

Voiko MMJ 5×1,5 N kaapelissa merkitä yhden mustan johtimen suojajohtimeksi, vai pitääkö suojajohtimen olla kelta-vihreä koko pituudeltaan?

VASTAUS: Standardin SFS 6000 kohdan 514.3.2 mukaan suojajohdin on merkittävä kahden värin yhdistelmällä kelta-vihreä ja tätä väriyhdistelmää ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Johtimien tunnistamista käsittelevässä standardissa SFS-EN 60445 on suojajohtimen tunnistamista käsitelty seuraavasti:

Jos paljaat, suojajohtimena käytetyt johtimet on merkitty väreillä, on värinä oltava kelta-vihreä, joko kauttaaltaan jokaisen johtimen pituudelta tai jokaisessa kotelossa, yksikössä tai jokaisessa kosketeltavissa olevassa asennossa. Jos suojajohdin on helposti tunnistettavissa muodosta, rakenteesta tai sijainnista, kuten esimerkiksi konsentrinen johdin on, ei värimerkintä koko pituudelta ole välttämätön.

Kysymyksen tapauksessa suojajohdin on kuitenkin merkittävä koko pituudeltaan, sillä kyseinen kaapeli ei sisällä suojajohdinta.

Esa Tiainen, teksti

Kirjoittaja on Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!