Ilmajohtostandardi päivitettiin

Sesko on päivittänyt suurjänniteilmajohtostandardin SFS-EN 50341 kansallisen osuuden. Standardin vaatimuksia sovelletaan myös pienjännitteillä (alle 1 kV vaihtojännitteillä) toimiviin ilmajohtoihin.

SM Extra audioartikkelit

Paikalliset ympäristöolosuhteet vaikuttavat voimakkaasti ilmajohtoihin, joten standardisarjaan sisältyy kansallisia osia, joissa annetaan eri maita koskevat erityisvaatimukset.

Suomen erityisvaatimukset annetaan juuri ilmestyneessä standardissa SFS-EN 50341-2-7:2023 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Kaksikielisenä julkaistu standardi sisältää alkuperäisen englanninkielisen tekstin ja suomenkielisen käännöksen.

Seskon tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!