Rakennuttajakonsultti varoittaa taloyhtiöitä urakoitsijoiden konkursseista

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n mukaan taloyhtiöiden remontteja ei kannata siirtää rakennusalan konkurssiuhan vuoksi, mutta urakoiden asiakirjoihin kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomiota.

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n mukaan rakennusalalla nähdään tällä hetkellä yli kaksi konkurssia päivässä. Yrityksen rakennuttamisen ja valvonnan osaston johtaja Jarno Nurminen muistuttaa, että tarkasti laaditut kilpailutusasiakirjat ovat usein taloyhtiöiden ainoa turva urakoitsijan konkurssitilanteessa.

– Urani aikana olen nähnyt esimerkiksi urakkasopimuksia, joihin on määritetty vain urakkasumma ja toteutusaikataulu. Konkurssitilanteessa kävisi niin, että taloyhtiö menettää remonttiin käytetyt rahat ja maksaa vielä uuden remontin kaupan päälle.

Alan konkurssiuhan vuoksi remontteja ei kuitenkaan kannattaa siirtää – päinvastoin.

– Työ on nyt edullista, joten remonttien tekeminen kannattaa. Kilpailutusasiakirjojen laatiminen tulee osoittaa kokeneen projektipäällikön vastuulle. Hän osaa alan asiantuntijana valmistella hankkeen niin, että taloyhtiön etu toteutuu ja vähennetään konkurssin riskiä, Nurminen sanoo.

Nurminen suosittelee taloyhtiöitä laatimaan mahdollisimman tarkat asiakirjat jo tarjouspyyntövaiheessa.

– Kilpailutusasiakirjojen lisäksi urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota urakoitsijan pätevyyteen, kokemukseen, yhteistyökykyyn ja veronmaksukykyyn, Nurminen sanoo yrityksen tiedotteessa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!