Ymmärrämmekö vihreää siirtymää?

Jenni Raitavuo

Kolumni, Jenni Raitavuo, kestävyysjohtaja ja yksi omistajista, Ensto oy.

Vihreä siirtymä on erittäin kuuma peruna kaikkien meidän sähkön parissa töitä tekevien arjessa. Varsinkin vihreän siirtymän mahdollisuudet Suomelle ja sähköalalle on tunnistettu, ja sähkö nähdään ratkaisevassa roolissa ihmiskunnan tulevaisuudessa.

Olemme tietoisia kaikista näistä mahdollisuuksista, mutta tartummeko niihin oikeasti? On selvitetty, että vain noin 20 prosenttia kestävään kehitykseen liittyvistä projekteista luo oikeasti lisäarvoa yritykselle – ei riitä, että on tietoinen näistä asioista. Ne pitää myös ottaa mukaan päätöksentekoon.

Meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta samalla isot muutokset ovat aina hankalia. Uudessa tutkimuksessa suomalaisilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat vihreästä siirtymästä. Kysely paljasti, että joka kolmas ei luota siirtymän toteutuvan – kuten jo ennakkoon aavistelinkin. Tiedämme sen olevan kaikkien parhaaksi, mutta turhaudumme, kun muutos tapahtuu etanan vauhdilla.

Konkreettisten toimien sijaan tämä luo valitettavasti pessimismiä koko hyvän asian ympärille.

“Siirtymä vaatii meitä kaikkia muuttumaan.

Siirtymä kestävään energiajärjestelmään vaatii paljon kriittisiä raaka-aineita, joita on rajallisesti ja joiden jalostus on hyvin korkeapäästöistä ja osin kyseenalaista ihmisoikeuksien kannalta.

Kilpailu materiaaleista tulee olemaan kovaa, sillä materiaalien tarve vain kasvaa. Siirtymän edetessä käytämme siis koko ajan vähemmän fossiilisia polttoaineita, mutta teknologiat, jotka mahdollistavat tämän muutoksen tarvitsevat paljon raaka-aineita. Esimerkiksi sähköverkon osalta tällaiset materiaalit ovat kupari ja alumiini.

Onnistuaksemme meidän pitää lopettaa ajattelemasta, että koska olemme osa murrosta, meidän ei tarvitse muuttua ollenkaan. Siirtymä vaatii meitä kaikkia muuttumaan. Yritystoiminnassa olemme tottuneet tavoittelemaan lyhyen aikavälin voittoja, mutta tässä murroksessa meidän pitää malttaa katsoa pidemmälle.

Omat vinkkini ovat seuraavat: 1) kehitä osaamistasi ja viesti asiasta selkeästi sekä systemaattisesti, 2) uudistu ja innovoi, erityisesti peräänkuulutan kehittämään uusia kiertotalousratkaisuja, kuten kestäviä materiaaleja, joita ei ole vielä keksitty, 3) tee yhteistyötä eri tahojen kanssa muutoksen mahdollistamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Meistä kukaan ei pysty tähän yksin.

Jenni Raitavuo
Kirjoittaja on Ensto oy:n kestävyysjohtaja ja yksi omistajista.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!