Xamkin projektitoimisto on näköalapaikka työelämään

Xamk projektitoimisto, Aake Paavilainen haastattelee Granlundin Mikkelin toimipisteen osastojohtaja Harri Kaipaista
Projektipäivän juontaja Aake Paavilainen haastattelee Granlundin Mikkelin toimipisteen osastojohtaja Harri Kaipaista.

Sähkö- ja automaatiotekniikan ja talotekniikan insinööriopiskelijat kokoontuivat esittelemään kevään aikana tekemiään työelämälähtöisiä projekteja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella vietettiin projektien esittelypäivää 9.4.2024. Esittelypäivä oli osa Projektitoimisto-opintomoduulia, joka suoritetaan toisen opintovuoden keväänä. Moduuli on kokonaisuudeltaan 15 opintopistettä, ja se koostuu viestinnän, johtamisen ja itse projektityöskentelyn opinnoista. Paketti nivotaan yhteen työelämälähtöisillä projekteilla, joihin haetaan alkuvuodesta tekemällä työhakemus, ansioluettelo ja videoesittely. Projekteissa on tarjolla työpaikkoja projektijohtajalle sekä asiantuntijoille. Projektitoimistoa on Mikkelissä tehty talotekniikan puolella jo yli vuosikymmenen ajan, kun taas sähköalan opintoihin se on liitetty vasta muutama vuosi sitten. Tänä keväänä projekteja oli yhteensä lähes parikymmentä.

Kesämökin sähkösuunnittelun tehnyt projektiryhmä esittelevät hankittavien tuotteiden listaa projektipäällikkö Henri Nurmiaisen johdolla.

Projektien esittelypäivään kuului projektien esittelypisteiden lisäksi ravintola Dexin lavalla pidetty tapahtuma, jossa tapahtuman juontajat, Sonja Vuorisalmi ja Aake Paavilainen, haastattelivat kahta projektin toimeksiantajaa. Haastattelujen lisäksi esiteltiin kolme projektia. Toinen haastateltava oli Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Kalle Pesonen, joka kertoi projektityöskentelystä yleisesti. Lehtori Pesonen avasi kuulijoille projektityöskentelyn luonnetta ja antoi vinkkejä projektityöskentelyyn. Hän painotti sitä, että koulussa tehtävät projektit valmistavat hyvin työelämään, ja hänen mielestään Xamkilla tehtävät projektit ovat mielenkiintoisia.

Talotekniikan haastateltavana paikalle saapui Harri Kaipainen, joka työskentelee Granlundilla Mikkelin toimipisteen osastojohtajana. Kaipainen kertoi omista kouluajoistaan ja urapolustaan sekä antoi neuvoja valmistuville, työelämään suuntautuville opiskelijoille. Lisäksi Kaipainen kertoi Granlundista työnantajana sekä Granlundin toimialoista osana rakennusalaa. Kaipaisen mukaan tärkeimpiä ominaisuuksia työelämään siirtyvälle vastavalmistuneelle opiskelijalle ovat oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä positiivinen asenne oppia uutta valmistumisen jälkeen. Kaipaisen mukaan koulujen ja yritysten yhteistyötä kehittäessä tärkeää on aktiivinen molemminpuolinen kommunikointi sekä yhteistyön kehittäminen, esimerkkeinä projektitoimisto sekä opinnäytetyö.

Lavalla esiteltiin Granlundille tehdyt projektit SPR-altaan hyödyntämisestä lämmityksen ja jäähdytyksen varastona, jossa perehdyttiin suuren vesikapasiteetin ominaisuuksiin ja lämpöpumppujen toimintaan osana projektia, sekä selvitys tulevaisuuden kylmäaineista ja niiden vaikutuksesta ilmastoon. Kolmantena projektina oli FARM-projekti, jossa tutkittiin maatilojen sähkönkulutusta.

Toisen vuoden sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ryhmäpotretissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden projekteja oli tänä vuonna usealta eri toimeksiantajalta. Projekteja on laajalti eri sähkö- ja automaatiotekniikan osa-alueilta sähköjen suunnittelusta sekä mittauksesta erilaisiin automaatioprojekteihin. Sähköjen suunnittelua tehtiin muun muassa yksityisen toimeksiantajan kesämökkiin. Sähkön kulutuksen mittauksia tehtiin aiemmin mainitun FARM-projektin parissa maatiloilla. Automaatiopuolen projekteja olivat esimerkiksi Dali-valo-ohjauksen suunnittelu Mikkelin kampuksen erääseen luokkatilaan sekä uuden lukkojärjestelmän testaus ja toiminnan kartoitus Xamkin Mikkelin kampuksella.

Esittelypäivä tarjosi opiskelijoille hyvän mahdollisuuden harjoitella esiintymistaitoja työelämää varten. Oli kiinnostavaa tutustua toisten opiskelijoiden projekteihin ja päivän tiimoilta tutustua myös toisen insinöörialan opiskelijoihin paremmin.

Sonja Vuorisalmi, Aake Paavilainen ja Laura Kiiski, teksti
Aki Ilmanen, kuvat

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!