Xamk opettaa sähköinsinööriopiskelijoille lentämistä

Lentokoulu Pirkanmaan lentolupakirjaan tähtääviä opintoja on nyt mahdollista sisällyttää osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintoja. Koulutukseen voi hakeutua samalla, kun suorittaa insinööriopintoja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa on nyt mahdollista suorittaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK) sekä liikennelentäjän lupakirja (ATPL) samanaikaisesti. Lentokoulutuksen hyväksytyistä opinnoista voidaan insinööritutkintoon sisällyttää lentolupakirjan laajuudesta riippuen jopa 45 opintopistettä.

Lentokoulutuksen ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopinnot yhdistäneille ammattilaisille on lentoalalla nyt kysyntää. Xamkin ja Lentokoulun Pirkanmaan yhteistyö vastaa tähän tarpeeseen.

Lentokoulutukseen on haettava erikseen ja hakemuksen voi tehdä jo ennen opintojen alkua. Lentokoulu valitsee opiskelijat omien valintaperusteiden mukaan. Lentolupakoulutus on maksullista.

Mikkelin lentoasema toimii koulutuspaikkana ja sen käyttöaste nousee uuden koulutuslinjan myötä. Lentoasema sai jatkaa toimintaansa kaupunginvaltuuston päätöksellä viime kesänä. Vahvana perusteena lentokentän jatkolle oli maavoimien esikunnan tarve lentokentälle. Lentoasema kuuluu Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen alaisuuteen.

Lisätietoja koulutuksesta Xamkin ja Lentokoulu Pirkanmaan nettisivuilla.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!