Wärtsilä lanseeraa vedyllä käyvän moottorivoimalan

Teknologiayhtiö Wärtsilä oyj on tänään julkaissut ensimmäisenä maailmassa suuren mittakaavan vetyvalmiin moottorivoimalaitoksen, joka toimii 100-prosenttisesti vedyllä. Vetyvalmis voimalaitos mahdollistaa tulevaisuuden nollapäästöiset voimajärjestelmät.

SM Extra audioartikkelit

Kansainvälisen energiajärjestön, IEA:n, World energy outlook 2023 -raportti osoittaa, että vety on olennainen osa tulevaisuuden sähköjärjestelmiämme. Raportin mukaan polku kohti päästötöntä maailmaa vuoteen 2050 mennessä edellyttää, että sähköntuotannossa käytetään 17 miljoonaa tonnia vetyä vuonna 2030, ja määrän on tarkoitus nousta 51 miljoonaan tonniin vuoteen 2050 mennessä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto maailmanlaajuisesti kaksinkertaistuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Se luo oikeat olosuhteet käyttää ylimääräistä puhdasta sähköä vetypohjaisten, hiilineutraalien polttoaineiden tuotannossa ja siten mahdollistaa 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvat voimajärjestelmät.

Uusiutuvien energialähteiden lisääminen ei kuitenkaan yksinään riitä maailmanlaajuisten nettonollatavoitteiden saavuttamiseen. Joustavia voimantuotantoratkaisuja, kuten moottorivoimalaitoksia, tarvitaan tasapainottamaan saatavuudeltaan vaihtelevia uusiutuvia energialähteitä.

Wärtsilä vastaa tähän tarpeeseen uudella vetyvalmiilla moottorivoimalaitoksellaan, joka voidaan muuntaa toimimaan 100-prosenttisesti vedyllä. Uusi moottorivoimalaitos on huomattava kehitysaskel verrattuna olemassa olevaan teknologiaan, joka voi toimia maakaasulla ja 25 tilavuusprosentin vetyseoksilla.

Vetyvalmis voimalaitos perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Se yhdistyy sähköverkkoon 30 sekunnissa käynnistyskäskystä. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.