Vuoden sähkösuunnittelija Sweco on koko rakennetun ympäristön asiantuntija

Swecon Sähkötoimiala-yksikön kehityksestä vastaava suunnittelujohtaja Jouni Palmu esittelee Swecon virtuaalista Cave-tilaa. Kuva Mikko Käkelä.
Swecon Sähkötoimiala-yksikön kehityksestä vastaava suunnittelujohtaja Jouni Palmu esittelee Swecon virtuaalista Cave-demotilaa. Kuva Mikko Käkelä.

Sweco työllistää Suomessa 2 800 asiantuntijaa, joista Sähkötoimiala-yksikössä työskentelee noin 120 sähköisen talotekniikan ammattilaista. Yrityksen Suomen toimintojen viime vuoden liikevaihto oli 265 miljoonaa euroa.

Swecon pitkällä referenssilistalla on lukuisia suuria, vaativia ja tunnettuja kohteita, kuten Kainuun uusi sairaala, Keskon pääkonttori Helsingin Kalasatamassa, Tampereen Ratapihankadun historiallinen korttelialue ja peliyhtiö Supercellin Helsingin Jätkäsaareen Woodcity -kortteliin valmistunut, ainutlaatuista puurakentamista edustava pääkonttori.

Swecolaisia työllistävät parhaillaan esimerkiksi Hämeenlinnaan nousevan, yli 80 000 neliömetrin Assi-sairaalan, Vantaan Energian jätteenkäsittelylaitoksen 9 000 neliömetrin laajennuksen ja Varkauteen suunniteltavan kaukolämpövaraston suunnittelu.

Yhteistä kaikille hankkeille on, että ne toteutetaan energiatehokkaasti, parhailla laatukriteereillä ja uusinta teknologiaa hyödyntäen. Yritys on ollut aina eturintamassa ottamassa uusia älykkäitä ratkaisuja käyttöön ja myös kehittämässä innovatiivista suunnittelutoimintaa alan yhteisissä kehityshankkeissa.

Sweco lupaa asiakkailleen olla helposti lähestyttävä ja sitoutunut kumppani, jolla on arvostettua osaamista ja syvällistä ymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnasta. Yhdessä asiakkaidensa kanssa swecolaiset tarttuvat kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin luodakseen ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä.

Orgaanista kasvua ja yrityskauppoja

Swecon historia sai alkunsa vuonna 1897, kun tukholmalainen insinööri Johan Gustaf Richert perusti vesirakentamiseen erikoistuneen rakennustoimiston. Yritys toimi pitkään Vattenbyggnadsbyrån ja VBB:n nimillä. Toiminnan kansainvälistyessä 1960-luvulla yritys otti käyttöön aputoiminimen Swedish Consultants, mikä lyheni pian nykyiseen Sweco-muotoon.

Varsinainen Sweco-konserni perustettiin vuonna 1997 VBB:n ja pohjoismaiden suurimpiin arkkitehtitoimistoihin kuuluneen FFNS AB:n yhdistymisen jälkeen. Nykyisin 14 maassa Euroopassa toimivan Sweco-konsernin palveluksessa on 17 500 työntekijää, joita työllistävät projektit 70 maassa maailmanlaajuisesti. Konsernin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa ja Swecon osake on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). Konsernin viime vuoden liikevaihto oli kaksi miljardia euroa.

Suomessa Sweco on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Yhtiön talotekninen sähkösuunnitteluosaaminen perustuu suurelta osin AIRIX Talotekniikan, Insinööritoimisto Niemen, Insinööritoimisto Sähkötelen sekä Aveconin yrityskauppoihin. Tuoreimmat vahvistukset joukkoihin saatiin tämän vuoden alussa, kun Sweco osti rakentamisen suunnittelutehtäviin ja projektinjohtopalveluihin erikoistuneen Optiplan oy:n. Uusia osaajia taloon tulee jatkuvasti myös rekrytointien kautta.

Valtakunnallisia suunnittelupalveluita

Swecolla on toimipiste 27 paikkakunnalla Suomessa. Sähköisen talotekniikan suunnittelijoita löytyy kolmeltatoista eri paikkakunnalta. Suurimmat toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Pienemmissä toimistoissa Lahdessa, Kokkolassa, Nivalassa, Porissa, Rovaniemellä ja Seinäjoella työskentelee yksittäisiä sähkösuunnittelijoita.

Jyri Renkola, Juha Mäkirinta ja Niklas Lind Swecon Helsingin Ilmalan pääkonttorilla. Kuva Mikko Käkelä.
Jyri Renkola, Juha Mäkirinta ja Niklas Lind Swecon Helsingin Ilmalan pääkonttorilla. Kuva Mikko Käkelä.

Juha Mäkirinnan johtaman Sähkötoimiala-yksikön toiminnot on jaettu maantieteellisesti neljän suunnittelujohtajan vastuulle. Niklas Lind vastaa Etelä-Suomesta, Jouni Palmu Keski- ja Itä-Suomesta, Jyri Renkola Länsi-Suomesta ja Rauno Häll Pohjois-Suomesta.

Sweco on Suomen suurin rakennetekniikan osaaja ja myös yksi suurimmista arkkitehtitoimistoista. Lisäksi yritys on erittäin merkittävä teollisuus-, energia- ja ympäristöalojen sekä infra-, liikenne- ja kaupunkikehityshankkeiden suunnittelija sekä projektinjohdon, rakennuttamisen ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija. Yhtiön laaja-alaisuus on opittu tuntemaan erityisesti ammattirakennuttajien keskuudessa, vaikka osa asiakkaista mieltääkin Swecon edelleen pääasiassa suurten teollisuus- ja infrahankkeiden suunnittelijaksi.

– Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa jotkut asiakkaat ovat ihmetelleet Swecon nimen kuulleessaan, että miksi suuri ja kaukana toimiva yhtiö olisi kiinnostunut heidän pienestä talotekniikkahankkeestaan, mutta sitten minä olen kertonut, että meillä on alan asiantuntijoita esimerkiksi Outokummussa ja Siilinjärvellä, ja että meidän organisaatiomme taipuu hyvin myös pieniin, muutaman tunnin toimeksiantoihin, Jouni Palmu kertoo.

Taloteknisten suunnittelijoiden lisäksi Swecon palveluksessa on Suomessa noin 200 muutakin sähköalan ammattilaista teollisuuden sähköinstrumentoinnin, ratapuolen sähköistyksen sekä tie- ja katuvalaistuksen suunnittelijoina.

– Hekin tekevät jonkin verran taloteknistä sähkösuunnittelua ja me osallistumme tarvittaessa heidän projekteihinsa. Teollisuus- ja ratahankkeisiinkin liittyy paljon rakennuksia ja valaistussuunnittelijoiden kanssa tehdään muutenkin paljon yhteistyötä, Jouni Palmu ja Jyri Renkola valottavat.

Suunnittelu lähtee tarpeiden ymmärtämisestä

Juha Mäkirinnan mukaan taloteknisessä suunnittelussa tärkeintä on osata keskittyä olennaisiin asioihin, jotta järjestelmät saadaan vastaamaan sekä tilaajan että käyttäjän tarpeita kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla.

– Suunnitelmissa ratkaisevaa on löytää sopiva tarkkuustaso dokumentaatioon ja tunnistaa asiat, joilla on oikeasti merkitystä projektille, Mäkirinta sanoo.

Järjestelmien optimoinnin merkitys korostuu suurissa hankkeissa, kuten juuri valmistumassa olevassa Kainuun uudessa sairaalassa, jonka Sweco toteutti allianssimallilla yhdessä tilaajan, Caverionin ja Skanskan kanssa.

– Kohteeseen on tähän päivään mennessä tehty pelkästään sähkösuunnittelua noin 17 henkilötyövuotta, Palmu kertoo.

Sairaalan suunnittelussa ja tilaajan tarpeiden ja toiveiden kartoittamisessa hyödynnettiin projektille hankittua laitteistoa, joka oli vastaava kuin Swecon Helsingin Ilmalan pääkonttorilta löytyvä Cave- virtuaalitila. Tietomalleihin perustuvista suunnitelmista voidaan luoda grafiikkaohjelmilla lähes tietokonepelimäinen kokemus 3D-laseilla tarkasteltavaksi.

– Tässä erityisen kiinnostavaa on, kuinka virtuaalimallit auttavat meitä ymmärtämään paitsi asiakkaan, myös loppukäyttäjien tarpeita, Palmu kertoo.

Terveisiä yhteistyökumppaneille

Niklas Lindin, Juha Mäkirinnan, Jouni Palmun ja Jyri Renkolan mukaan rakentamisessa ja suunnittelussa kaikkien osapuolten välisen hyvän yhteistyön perusta on aina yhteistyössä ja avoimuudessa.

– Olennaisinta on, että osaamme kuunnella toisiamme. Kaikista asioista ei voida olla koskaan täysin yksimielisiä, mutta esimerkiksi suunnittelukokouksissa kaikkien pitää osata priorisoida ja valita oleellisimmat asiat, joita lähteä yhdessä työstämään.

Tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyö korostuu allianssien kaltaisissa hankkeissa, missä kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen pyritään tavoitehinnan puitteissa.

– Alliansseissakin halutaan minimoida kustannuksia, mutta pitää aina ymmärtää, mitkä vaatimukset ovat olennaisia, ja mistä voi ja kannattaa säästää tavoiteltavan laatutason kärsimättä. Urakoitsijan kustannustietous voi monesti olla parempi kuin meillä, mutta pitää muistaa, että tuotteiden vaihto edullisempiin voi myös esimerkiksi vähentää ympäristösertifikaatin laatupisteitä ja heikentää järjestelmille laskettua elinkaari-ikää, Palmu ja Mäkirinta sanovat.

Kysynnänjousto mahdollistaa hiilineutraalin kokonaisuuden

Swecon tämän vuoden kestävän kehityksen teemana on ”Urban Health & Well-being”. Hyvinvoinnin lisäämiseen tähdätään miettimällä, kuinka ihmisille luodaan kestävästi heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaavia elinympäristöjä. Myös taloteknisessä suunnittelussa kaikki lähtee Swecolla loppukäyttäjien tarpeiden kartoittamisesta ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävien ratkaisujen tarjoamisesta koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

Kiinteistöjen energiatehokkuudesta puhuttaessa huomio on kiinnitetty perinteisesti yksittäisen kiinteistön energiankulutukseen. Juha Mäkirinnan ja Niklas Lindin mukaan uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvaessa huomiota tulisi alkaa kiinnittää kuitenkin enemmän kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Vaikka yksittäisessä kiinteistössä ei saataisi kysynnänjouston avulla valtavaa säästöä aikaiseksi, mahdollistaa kysynnänjousto suuressa mittakaavassa uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamisen ja koko rakennuskannan hiilijalanjäljen pienentämisen.

– Jos uusiutuvaa energiaa on runsaasti saatavilla, kannattaa esimerkiksi aurinkopaneelien tuottoa ohjata älykkäiden sähköjärjestelmien avulla esimerkiksi energiavarastoihin. Varastoja voidaan sen jälkeen hyödyntää tehopiikkien tasaamiseen. Tulevaisuudessa sähkövarastoina toimivat esimerkiksi sähköautojen akut, Lind ja Mäkirinta sanovat.

Sweco on myös laskenut omien toimintojensa hiilijalanjäljen ja asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali Suomessa vuoteen 2030 ja globaalisti konsernitasolla vuoteen 2040 mennessä.

Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

Kansainvälisellä NPS-asiakastyytyväisyysindeksillä (Net Promoter Score) mitattuna Swecon sähköisen talotekniikan suunnittelupalveluiden vuosikeskiarvo on erinomainen 87/100.

– Arvosanojen keskiarvo on 9,1, mikä on aivan huikea luku alalla. Meillä henkilöstö on pätevää ja todella sitoutunutta työhönsä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun porukka tekee parhaansa, Renkola sanoo.

Sweco panostaa jatkuvasti henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, minkä lisäksi yritys palkkaa myös runsaasti nuoria harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Suuri talo tarjoaa mahdollisuuksia myös kansainvälisiin haasteisiin.

– Oppiminen tapahtuu parhaiten haastavissa ja monipuolisissa projekteissa. Tärkeintä on, että ihmiset ovat itseään kiinnostavissa, motivoivissa tehtävissä. Kun oma juttu on löytynyt, on tekijällä hyvät mahdollisuudet kehittyä Swecolla nopeasti oman alansa parhaaksi asiantuntijaksi, Mäkirinta sanoo.

Vuoden sähkösuunnittelija

RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi luovutti Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjan Juha Mäkirinnalle, Niklas Lindille ja Jyri Renkolalle 31.8. Kuva Sauli Norja.
RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi luovutti Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjan Juha Mäkirinnalle, Niklas Lindille ja Jyri Renkolalle 31.8. Kuva Sauli Norja.

RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan nostaen näin esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä ja sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia.

Valittavalta yritykseltä edellytetään kannattavan liiketoiminnan lisäksi korkeaa ja monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Swecon valinta Vuoden sähkösuunnittelijaksi julkistettiin Leppävaaran Sähkötalolta lähetetyssä Sähköisen talotekniikan webinaarissa 31.8.2021.

Mikko Arvinen, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!