VTT: Lämpöpumppuinvestointien kannattavuus vaihtelee suuresti

VTT:n mukaan kannattavan lämmitysratkaisun valinta edellyttää kiinteistökohtaisia laskelmia.

VTT tutki alkuvuodesta Jyväskylän kaupungin omistaman Alva-energiayhtiön verkkoalueella olevien lämpöpumppukohteiden kannattavuutta. Tulokset osoittivat kiinteistökohtaisten erojen olevan suuria.

Poistoilmalämpöpumppujen (PILP) osalta tarkastelluissa kohteissa noin 76 % kohdalla investointien keskimääräinen takaisinmaksuaika nousee yli 15 vuoden. Vuosittainen energiakustannusten säästö näissä kohteissa oli noin 9 %. Takaisinmaksuaika vaihteli kohteissa 11 vuodesta yli 30 vuoteen keskimääräisen energiansäästön ollessa 0–26 %.

Maalämpökohteissa peräti 80 %:lle kerros- ja rivitalokohteista tuli yli viidentoista vuoden takaisinmaksuaika ajan vaihdellessa 12–25 vuoden välillä.

– Tutkimuksen päähuomio oli se, että eri kohteiden energiankulutuksissa ja näin myös kannattavuuksissa havaittiin paljon hajontaa. Tämä tarkoittaa, että jokaista kiinteistöä tulisi aina tarkastella yksilöllisesti, kun mietitään optimaalisinta lämmitysratkaisua, kertoo tutkimuksesta vastannut VTT:n tutkija, energiatekniikan tohtori Miika Rämä.

Tutkimus tukee näkökulmaa, että ennen isoja investointipäätöksiä taloyhtiöiden kannattaa pohtia muitakin tapoja saada aikaan energiatehokkuutta ja säästöjä. Resurssitehokkuuden parantamiseen on tarjolla erilaisia energiaoptimointiratkaisuja, kuten lämmönkulutuksen jousto, kiinteistön paluuveden ja lauhdelämmön hyödyntäminen sekä veden kulutuksen huoneistokohtainen etämittaus.

Alkuvuoden 2021 aikana tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 52 poistoilmalämpöpumppukohdetta, 17 maalämpökohdetta ja 4 ulkoilmavesilämpöpumppukohdetta.

Alvan tiedote

Tutkimustulosten tiivistelmä (pdf)

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!