Viisas varautuu kyberajan uhkiin

Rakennuspoolin pääsihteeri Juha Kaitera. Kuva RT.
Juha Kaitera.

Kolumni, Rakennuspoolin pääsihteeri Juha Kaitera.

Pandemiaa, sotaa, kyber- ja hybridivaikuttamista, pakolaisaaltoja ja niistä kumpuavaa uhkapuhetta. Kuluneet vuodet on vietetty huonojen uutisten ympäröiminä.

Suomi on sinnikäs ja kovia kokenut maa, joka on tottunut historiansa aikana siihen, että varautuminen synkempiin aikoihin ei ole vain viisasta, vaan myös välttämätöntä. Täällä on varmuusvarastoitu siemenviljaa, polttonesteitä, lääkkeitä sekä muita yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten elämän kannalta välttämättömiä tuotteita jo yli sata vuotta.

Varastoinnin lisäksi Suomeen on luotu uniikki toimintamalli, jossa kaikki yhteiskunnan sektorit kantavat kortensa yhteiseen varautumisen kekoon. Elinkeinoelämän rooli varautumisessa on tietysti aivan keskeinen. Suuri osa kriittisestä infrastruktuurista ja muista välttämättömistä toiminnoista on yksityisten toimijoiden vastuulla ja huolehdittavana.

Digitaalisen toimintaympäristön aina vain tiukempi integroituminen fyysiseen ympäristöön asettaa uusia haasteita huoltovarmuudelle. Rakennusalan perinteisten huoltovarmuustoimien rinnalle onkin vahvasti noussut rakennettuun ympäristöön liittyvän digitalisaation ja automaation suojaaminen. Esimerkiksi taloteknisten järjestelmien hallintaan, automaatioon ja ylläpitoon kohdistuu uusia riskejä.

”Taloteknisten järjestelmien hallintaan, automaatioon ja ylläpitoon kohdistuu uusia riskejä.

Energian tuottaminen fossiileja polttamalla oli huoltovarmuusmielessä varsin stabiilia toimintaa ja reservejä saatiin tarvittaessa helpommin käyttöön. Tulevaisuudessa kulutuksen tulisi joustaa tuotannon mukaan ja se edellyttää järjestelmiltä entistä enemmän verkottumista, älyä ja sen hallintaa.

Kaikkea tätä bittiavaruutta on kyettävä suojelemaan tietoverkkojen kautta kohdistetulta pahantahtoiselta toiminnalta. Mitä enemmän rakennettuun ympäristöön liittyvä verkottunut automaatio lisääntyy, sitä suuremman ja houkuttelevamman pinnan se muodostaa rikollisille ja valtiollisille kybersotilaille. On helpompaa ja halvempaa vaikeuttaa elämää täällä kylmässä pohjolassa kybersotilaiden operaatioilla kuin ampumalla ja räjäyttämällä. Kaikkien toimijoiden olisi huolehdittava siitä, että sitä ei tehdä liian helpoksi. ST-kortisto auttaa tässäkin asiassa.

Juha Kaitera

Kirjoittaja työskentelee Rakennusteollisuus RT ry:n palveluksessa huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Rakennuspoolin pääsihteerinä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!