Vihreän vedyn tuotantolaitos Harjavaltaan

P2X Solutions rakentaa teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen Harjavallan Suurteollisuuspuistoon.

P2X Solutionsin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan tontin valmistelutyöt alkoivat 21.6.2022. Yhtiö on kerännyt rahoituksen laitoksen rakentamiseen kotimaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta sekä saanut hankkeeseensa investointitukea Suomen valtiolta.

Kapasiteetiltaan 20 MW:n laitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 2022 ja se valmistuu aikataulun mukaan kesällä 2024. Laitos vähentää Suomen CO2-päästöjä n. 40 tuhatta tonnia vuosittain ja siitä sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Hankkeen rakentamisvaiheen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 350 henkilötyövuotta. Hankkeen valmistumisen jälkeen pysyviä työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 50, sisältäen laitokseen tai sen toimintoihin suoraan tai välillisesti kohdistuvat työpaikat.

Yhtiön tavoitteena on seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa 1 000 MW elektrolyysikapasiteettia. Seuraavien laitosten suunnittelu on jo alkanut.

Lisätietoa hankkeen sivuilla