Vihreän siirtymän suurin investointipotentiaali on tuulivoimassa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) mukaan Suomeen on suunnitteilla yli 130 000 megawattia tuulivoimaa. Hankemäärä tarkoittaa yli 200 miljardin euron investointeja.

Vuosien 2024 – 2025 aikana Suomeen on valmistumassa tuulivoimaa yli kolmen miljardin euron edestä. Tuulivoiman osuus teollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut viime vuosina parhaimmillaan yli 25 prosenttia.

Energiamurroksen eteneminen vaatii suuren määrän puhdasta sähköntuotantoa. Tuulivoima itsessään on tällä hetkellä yksi Suomen merkittävimmistä investointikohteista.

STY:n ylläpitämässä hankelistauksessa on noin 90 miljardin edestä suunnitteilla olevia maatuulivoimahankkeita ja merituulivoimainvestointien potentiaali liikkuu yli 170 miljardissa eurossa. Vaikka kaikki kehitteillä olevat hankkeet eivät tule toteutumaan, kertoo suunnitteilla olevien hankkeiden määrä tuulivoiman poikkeuksellisen valtavasta investointipotentiaalista muihin aloihin verrattuna.

”Suomen kilpailukyky vihreän siirtymän investointien houkuttelussa perustuu edulliseen tuulisähköön ja vahvaan tuulivoimahankkeiden portfolioon. Nämä kertovat teollisuuden investointeja suunnitteleville, että meillä on tarjolla puhdasta, edullista, uutta sähköntuotantoa. Tällä hetkellä tuulivoima onkin teollisuudenala, joka houkuttelee Suomeen eniten investointieuroja – parhaillaan rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet tuovat meille yli kolmen miljardin investoinnit vuoden 2025 loppuun mennessä”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuulivoiman osuus teollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut viimeisen viiden vuoden (2019 – 2023) aikana keskimäärin 15 prosenttia. Osuus oli korkeimmillaan vuonna 2022, jolloin peräti yli neljäsosa teollisuuden kiinteistä investoinneista tuli tuulivoimasta.

Lisätietoja:
Suomen Tuulivoimayhdistys

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!