Veloituksetonta vetykoulutusta verkossa

Vaasan ja Turun ammattikorkeakoulut järjestävät verkossa maksuttoman Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut -kurssikokonaisuuden ensi syksynä.

SM Extra audioartikkelit

Turun AMK ja Vaasan AMK aloittavat yhteisen vetytalouteen liittyvän koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin. Koulutuksen työelämälähtöisiä opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa. Haku tulevana syksynä järjestettävään koulutukseen alkaa 24. huhtikuuta. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Osallistujille maksuttomassa koulutuksessa käsitellään vedyn valmistusta ja käyttöä, sähköenergian tuotantoa ja hankintaa, vedyn kuljetusta ja varastointia sekä synteettisten polttoaineiden valmistusta. Alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisen koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, mutta osallistujat voivat suorittaa halutessaan vain osan kursseista.

– Koulutus on suunnattu työelämässä jo oleville ihmisille. Vihreä vety on miljardien investointimahdollisuus Suomelle. Siksi on tärkeää, että me koulutamme etulinjassa uusia vetytalouden osaajia, Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Tommi Paanu kertoo oppilaitosten tiedotteessa.