Vantaalla uusitaan yli 130 000 sähkömittaria

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on tehnyt sopimuksen Aidon Oy:n ja Eltel Networks Oy:n kanssa verkkoalueen kaikkien sähkömittareiden vaihtamisesta vuoteen 2031 mennessä.

Vantaan Energia Sähköverkot asennuttaa uudet, nykyistä älykkäämmät sähkömittarit kaikille yli 130 000 asiakkaalleen seuraavien 8 vuoden kuluessa. Mittarit vaihdetaan kaikkiin kiinteistöihin kerrostaloista liikekiinteistöihin.

Nykyiset sähkömittarit mittaavat sähkönkulutusta 60 minuutin jaksoissa. Uudet sähkömittarit tuovat 15 minuutin mittausjaksolla reaaliaikaisempaa tietoa kotien ja kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja parantavat näin esimerkiksi energiankäytön suunnittelua ja kiinteistön energiatehokkuustoimia.

Lisäksi uusissa sähkömittareissa on kotiautomaatioliitäntä, joka mahdollistaa kiinteistön sähkönkulutustietojen hyödyntämisen erilaisissa palveluissa. Verkkoyhtiön näkökulmasta uusi sähkönmittausjärjestelmä parantaa vianhallintaa ja mahdollistaa sähkönlaadun paremman seurannan.

Aidon toimittaa uuden sähkönmittausjärjestelmän ja Eltel hoitaa uusien mittarien asennukset. Uusien sähkömittareiden asennukset alkoivat maaliskuussa 2023. Vaihtotöistä ilmoitetaan asiakkaille etukäteen tekstiviestillä tai kirjeitse.

Vantaan Energia Sähköverkot on koonnut asiakkailleen laajan tietopaketin mittausuudistuksesta ja mittareiden vaihdoista.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!