Valaistusteollisuus julkaisi oman vähähiilitiekartan

Alan tavoitteena on tuottaa enemmän valoa älykkäämmin, tehokkaammin ja luontoa säästäen.

Suomalaisen valaistusteollisuuden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin muissa EU-maissa tai etenkin Kiinassa johtuen Suomen energiatuotannon matalista kasvihuonekaasupäästöistä.

Valaistusteollisuus on julkaissut oman vähähiilitiekarttansa yhteistyössä suunnittelu- ja konsulttipalveluyhtiö AFRYn kanssa. Valaisinvalmistajat on yksi Teknologiateollisuus ry:n toimialaryhmistä. Teknologiateollisuus on sitoutunut hiilineutraalli Suomi 2035 -tavoitteeseen ja julkaissut oman vähähiilitiekarttansa keväällä 2020. Valaisinteollisuuden toimet ilmastonmuutosta vastaan ovat siis sekä itsenäinen osa että tärkeä pala suurempaa kokonaisuutta.

Valaisinvalmistajien tiekartassa selvitettiin kotimaisen valaisinteollisuuden hiilijalanjälkeä referenssivalaisimella, joka oli 1 500 mm ledivalaisin 180 lm/W:n valontuotolla. Tarkastelussa päästöjä katsottiin raaka-aine- ja komponettituotannosta aina lopputuotteen valmistukseen asti. Lisäksi tarkasteltiin hiilijalanjäljen suuruutta Suomessa verrattuna EU:ssa ja Kiinassa valmistettuun valaisimeen.

Päästöt syntyvät energian ja komponenttien tuotannosta

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Valaisimen valmistusvaiheen päästöt syntyvät pääosin tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien valmistuksessa sekä sähköenergian tuotannosta.

Kun Suomen sähköenergian päästöjä verrattiin EU-27-alueen päästöihin, päästöt kaksinkertaistuivat EU-27-maissa. Kiinassa päästöt olivat moninkertaiset. Valaisimen kuljetusmatkan päästöihin vaikuttaa oleellisesti myös matkan pituus, joka näkyy Kiinassa valmistetun valaisimen päästöissä.

Valaisinten kokoonpanoon tarvittava energia tuottaa hyvin vähän päästöjä. Lisäksi älykäs valaisin kuluttaa energiaa niin vähän, että sen hiilikädenjälki eli elinkaaren mittainen hyöty valmistuksessa syntyneihin päästöihin eli hiilijalanjälkeen verrattuna kasvaa jopa viisi kertaa suuremmaksi.

Hiilikädenjälkeä tarkasteltaessa raportissa verrattiin T5-loisteputkella varustettua valaisinta toimistosovelluksessa referenssivalaisimeen ja älykkääseen referenssivalaisimeen, jossa käyttö on 2 500 h/a. Referenssivalaisimella säästyy 36 kWh vuodessa ja älykkäällä referenssivalaisimella säästyy 64 kWh vuodessa.

Referenssivalaisin tuottaa vuosittain tuplasti valmistuspäästöjensä verran päästövähennyksiä tuotteen käyttäjällä, älykäs referenssivalaisin viisinkertaisesti.

Valaisinvalmistajat pienentävät omia päästöjään vaihtoehtoisilla energialähteillä, parantamalla tuotteiden energiatehokkuutta ja tuotannon prosessimuutoksilla, materiaalivalinnoilla ja optimoimalla valmistusprosesseja sekä kiertotalouden avulla.