Valaistus parantaa ympäristön hyvinvointia

Signify Finland oy:n maajohtaja Piia Hänninen

Kolumni, Signify Finland oy:n maajohtaja Piia Hänninen.

SM Extra audioartikkelit

Valo on elämän perusedellytys ja turvallisuutemme perusta, jonka koko potentiaalia emme ole vielä hyödyntäneet.

Digitalisaatio, IOT, väestönkasvu ja sähkönkulutuksen kaksinkertaistuminen globaalitasolla ovat todellinen haaste, kun samalla päästöt tulisi puolittaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Meillä valaistusalalla on paljon annettavaa, kunhan vain osaamme hyödyntää mahdollisuudet.

Leditekniikka uudis- ja korjausrakentamisessa on Suomessa jo tätä päivää. Huollossa ja ylläpidossa on mahdollisuuksia tehostaa energiankulutusta valitsemalla ledilamppu perinteisen lampun sijaan. Viime vuonna myytyjen ledilamppujen osuus oli noin 60 prosenttia. Kun puhumme tarpeenmukaisesta valaistuksesta ja energiatehokkuuden maksimoinnista sekä kiinteistöjen käyttäjien tarpeista ja hyvinvoinnista, mukaan tulevat valaistusjärjestelmät ja ohjaus.

Tärkeimpänä ohjauksessa koetaan käyttöönoton helppouden ohella järjestelmien integroitavuus, muuntojoustavuus ja energiatehokkuus. Keskusteltaessa valaistuksen ohjauksesta, käyttäjien tarpeiden ja hyvinvoinnin huomiointi jää usein vähemmälle argumentoinnissa, vaikka se on ohjausjärjestelmien suurin etu.

Kaikista näistä hyödyistä puhutaan, mutta silti trendi on suosia kilpailutuksissa edullisimpia ratkaisuja huomioimatta kokonaistaloudellisuutta suuremman alkuinvestoinnin takia.

Arvelen, että emme osaa kertoa tai me emme tiedä uusien järjestelmien luomista mahdollisuuksista. Tämän hetken tekniikka mahdollistaa korjausrakentamisessa valaistuksen ohjauksen hyödyntämällä jo olemassa olevaa kaapelointia.

Painikkeita on mahdollista lisätä langattomasti ja valaisimien käyttöönotto, ohjelmointi ja ryhmittely voidaan tehdä jopa kotisohvalta käsin. Mikäli käyttäjä myöhemmässä vaiheessa haluaa lisätä valaisimiin sensoreita ja hyödyntää sensoritietoa muiden kiinteistöjärjestelmien käytössä, sekin on jo mahdollista. Osa tarjolla olevista järjestelmistä on skaalautuvia ja usein laitemerkistä riippumattomia.

Sähköala on murroksessa. Nopeiten uuden tiedon omaksuvat tulevat tehostamaan omaa toimintaansa ja saavuttavat kilpailuetua muihin nähden. Tulemme mielellämme kertomaan organisaationi kanssa tämän päivän valaistustekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Pitäkää itsenne ja läheisenne terveinä!

Piia Hänninen

Maajohtaja, Signify Finland oy