Uutta virtaa uusiutuvan energian oppimisympäristöstä

Pilottivaiheessa olevan ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävän oppimisympäristön rakentaminen alkoi vuonna 2020. Se otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kuluvalla syyslukukaudella.

Joensuussa toimiva ammatillinen oppilaitos Riveria rakentaa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävää, taloteknistä oppimisympäristöä.

SM Extra audioartikkelit

Riverian uusiutuvan energian oppimisympäristö tuottaa ja varastoi sähköä ja mahdollistaa erilaisten simulaatioiden käytön.

– Ajatus uusiutuvan energian oppimisympäristöstä lähti liikkeelle vuonna 2017, kun huomasimme, että tällaiselle olisi tarvetta. Oikeassa työelämässä ei aina pääse testaamaan asioita, mutta hyvin suunnitellussa, laadukkaassa oppimisympäristössä erilaisten simulaatioiden käyttäminen nivoutuu osaksi opetusta, sähkö- ja automaatioalan lehtori Tommi Puustinen kertoo.

Älykäs oppimisympäristö on nyt pilotointivaiheessa ja valmistuu Riverian monialaisen ammatillisen koulutuksen ja pohjois-karjalaisten yritysten sekä kuntien tarpeisiin syksyn 2021 aikana.

– Hanke on kattavuudeltaan merkittävä, ja Riverian yhteistyökumppanina toimii Siemens oy. Uuden oppimisympäristön tärkeimpänä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja opettajien osaamista uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja kiinteistöjen energiatehokkuudessa. Myös yritys- ja kuntatason yhteistyö on merkittävässä roolissa, Puustinen kiteyttää.

Työelämälähtöistä koulutusta

– Uusin teknologia lisää koulutuksemme houkuttelevuutta ja lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia. 70 neliön kokoista uusiutuvan energian hyödyntämiseen tähtäävää tilaa on suunniteltu oppilaitoksessamme kolme vuotta ja nyt syksyllä kaikki alkaa olla valmista, Puustinen selvittää.

Hanke suuntaa rohkeasti tulevaisuuteen ja pitkän aikavälin tavoitteena on edistää vähähiilisiä kiinteistöratkaisuja Pohjois-Karjalan rakennuskannassa.

– Opiskelijoiden lisäksi voimme kouluttaa myös yritysten ja kuntien toimijoita uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Näin taloteknisten järjestelmien teknologiaosaaminen lisääntyy ja hankkeen tuomaa hyötyä voidaan jyvittää sähköalan lisäksi useille eri toimialoille, kuten kiinteistönhoitoon ja talotekniikkaan.

Moderni oppimisympäristö

Oppimisympäristön laitteisto koostuu taloteknisistä järjestelmistä sekä uusiutuvan energian laitteista, jotka on kytketty samaan käyttöliittymään. Myös Riverian käytössä oleva teollisuuden vesiprosessi liitetään käyttöliittymään, mikä mahdollistaa prosessiautomaation ja kiinteistöjärjestelmien välisen sujuvan tiedonsiirron. Pilvipalvelussa toimivaa valvomoa voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, missä ja milloin vain.

”Pystymme myös tekemään tutkimusta kerätyn datan pohjalta.”

– Oppimisympäristössä voidaan simuloida uusiutuvaa energiaa hyödyntävien koneiden ja laitteiden vaikutuksia esimerkiksi kiinteistön energiankulutukseen. Energiamittausten ja erilaisten anturien tuottaman tiedon perusteella voidaan tarkastella energian käyttöä hyvinkin seikkaperäisesti sekä havainnollistaa opetuksessa esimerkiksi asetusarvojen vaikutusta kulutukseen. Pystymme myös tekemään tutkimusta kerätyn datan pohjalta, Tommi Puustinen iloitsee.

Oppimisympäristö on suunniteltu alusta asti niin, että eri tekniikat yhdistyvät samaan alustaan. Se on myös energiantuotannoltaan osin omavarainen. Sähköä ja lämpöä tuotetaan aurinkopaneeleilla, aurinkokeräimillä ja tuuligeneraattorilla.

– Akuston avulla energiaa pystytään varastoimaan – ja uusiutuvan energian käyttö onnistuu myös silloin, kun energiaa ei tuoteta. Myös lämpöä ja kylmää voidaan varastoida ja käyttää tarvittaessa.

Riikka Hollo, teksti
Markus Kisonen, kuva

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!