Uusi YSE tarvitaan

Kai Puustinen.
Kai Puustinen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus 2/2022.

Vuonna 1998 saatiin pitkien ponnisteluiden jälkeen kasaan rakennusalalle yleiset sopimusehdot. Näissä saatiin määriteltyä ne asiat, jotka yleisesti rakentamisessa aiheuttavat sopimustasolla ongelmia. Lisäksi näiden asioiden sopimiseen saatiin YSEllä raamit, joiden mukaan rakentamisen vastuut ja niihin liittyvät mahdolliset sanktiot yhtenäistettiin.

Täydellinen sopimus YSE ei tietenkään ollut, mutta ennakkotapausten kautta se on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rakentamisen perustana. Oli kuitenkin iso asia, että kaikilla osapuolilla oli lähtökohta rakennusprojektin ympärillä tapahtuvien tekemisten yhtäläiseen määrittelyyn.

”YSEn uudistamisen aloitusaika on nyt.


Vähän reilussa kahdessakymmenessä vuodessa maailma on muuttunut. Olemme saaneet uutta lainsäädäntöä, josta osa on ristiriidassa 90-luvulla tehdyn YSEn kanssa. Näitä kohtia ei itse asiassa ole kovin montaa. YSE saatetaan tarvittaessa todeta osin vanhentuneeksi ja samalla aloittaa ihan omien sopimusmallien rakentaminen.

Ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi minkään osapuolen etu, että sopimusperustaa ei olisi olemassa. Mitä pienempiin markkinatoimijoihin mennään, sitä vähemmän on mahdollisuuksia ja resursseja sopimusasioiden projektikohtaiseen hoitoon. Jokaisessa projektissa näitä kuitenkin on, joten on itsestään selvää, että perusasioiden ollessa alan yhteisesti sopimat, voidaan keskittyä aidosti projektikohtaisiin erikoisuuksiin.

Vastoin yleistä ymmärrystä rakentamisen laatu Suomessa muuhun Eurooppaan verrattuna on erinomainen. Yksi keino tämän tason pitämisessä ja mahdollisesti jopa etumatkan kasvattamisessa on rakentamisen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, miten asioiden tulisi edetä onnistuneessa projektissa.

YSEn uudistamisen aloitusaika on nyt. Vaikka uudistus olisi vain vanhan päivitys, siihenkin menee aikaa. Mikäli mukaan otetaan vielä vaikkapa allianssimalli, aikaa menee varmasti vielä enemmän. Kaikkea ei tosin tarvitse saada valmiiksi kerralla, osittaisetkin onnistumiset vievät eteenpäin. YSEn uudistus antaa myös alalle mahdollisuuden itse vaikuttaa siihen, miten rakentamisen laatua, tehoa ja prosesseja kehitetään.

Kai Puustinen

Sähkömaailman päätoimittajaSähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!