Uusi pääsiirtolinja vahvistaa kantaverkon siirtokapasiteettia

Fingrid oyj rakentaa Kalajoelta Jämsään uuden 400 kilovoltin kantaverkon pääsiirtolinjan, joka edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen.

Lakeuslinjaksi nimetty, vuonna 2027 valmistuva, siirtoyhteys helpottaa siirtokeskeytyksiä, mahdollistaa uusia asiakasliityntöjä kantaverkkoon ja parantaa koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta.

Sähkön tuotannon sijoittuminen Pohjanmaalle lisää pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtotarvetta. Tuulivoimatuotanto on kasvanut voimakkaasti länsirannikolla, jonne on rakentumassa noin 5 000 megawattia tuulivoimaa. Alueelle on rakennettu huomattava määrä puhdasta, uusiutuvaa sähköntuotantoa samaan aikaan kun fossiilinen sähkön tuotanto on vähentynyt Etelä-Suomessa.

Uusi 400 kilovoltin Lakeuslinja (Jylkkä–Alajärvi–Toivila) kasvattaa siirtokapasiteettia länsirannikolta Etelä-Suomeen. Siirtoyhteyden lisäksi hankkeessa rakennetaan kolme uutta sähköasemaa, jotka mahdollistavat uusiutuvan sähköntuotannon rakentamisen alueille, joissa ei aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta kantaverkon liitynnälle. Vahvistamalla pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia tehostetaan myös sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistetaan Suomen säilyminen yhtenä sähkömarkkinan hinta-alueena.

Fingrid suunnittelee investoivansa kantaverkkoon arviolta noin neljä miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitellut hankkeet perustuvat ennusteisiin sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteen kehittymisestä Suomessa. Lisäksi investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa luvitus- ja sääntely-ympäristöä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!