Urakoitsijan uudet vaatteet

Kai Puustinen.
Kai Puustinen.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus 9/2021.

Alamme toimijoiden yhteisenä päämääränä on nostaa talotekniset toimijat entistä keskeisempään asemaan rakentamisen prosessissa. Perusteltua tämä onkin, sillä talotekniset järjestelmät ovat toimivassa rakennuksessa kaiken keskiössä. Ei liene ihme, että rakennuksen pystytys on joustavampaa ja lopputulos laadukkaampaa, kun kaikki merkittävät osa-alueet ovat tasavertaisesti mukana.

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Seuraava kysymys onkin, mitä sitten tapahtuu, kun pitäisi olla syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin koko projektissa mukana? On hienoa päästä mukaan sinne, minne kokee kuuluvansa, mutta samalla pitää valmistautua myös osoittamaan olevansa oikeassa paikassa.

Halutessamme merkittävämpää roolia rakennushankkeessa, täytyy varmistautua siitä, että myös muut hankkeessa mukana olevat kokevat meidän tuovan jotain mukanamme. Osaamisen on oltava sitä luokkaa, että talotekniikan havaitaan lisäävän merkittävästi tehokkuutta ja laatua projektissa.

Tekninen osaaminen ei ole sama asia kuin yhteistyöosaaminen projekteissa. Suunnitelmien kehittäminen ennen rakentamista ja rakentamisen aikana vaatii oikeanlaista asennetta ja osaamista. Muuttuvien tilanteiden käsitteleminen ja niiden ennakoiminen testaa urakoitsijan organisaatiota ja vastuuhenkilöitä, kun ollaan syvemmin mukana kokonaisuudessa. Projektipäälliköiden aikaisempi mukaantulo projektin suunnitteluvaiheessa muuttaa aikaresursointia.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

”Tekninen osaaminen ei ole sama asia kuin yhteistyöosaaminen projekteissa.”

Voimakkaasti nouseva esivalmistaminen vaatii päätöksiä mahdollisesti jo tarjousvaiheessa. Sisältääkö prosessi esivalmistettuja taloteknisiä osia? Vastaako urakoitsija itse esivalmistuksesta? Jos ei, miten olemme silti projektissa tuottavasti mukana hyödyntäen kokonaisuutta?

Uudet vaatimukset tarkoittavat henkilökunnan kouluttamista ja uusien valmiuksien hakemista. Aikaisemmin syvempi osallistuminen urakoihin on ollut varsinkin keskisuurissa ja pienissä urakoitsijoissa yrittäjän vastuulla, mutta uuden roolin vaatiessa näitä osaajia pitää olla tulevaisuudessa enemmän.

Kai Puustinen

Sähkömaailman päätoimittaja