Ukraina kaipaa voimalaitosten korjauksiin myös listaa tarjottavasta tavarasta

Ukrainan voimalaitoksista 90 prosenttia on pommitettu joko epäkuntoisiksi tai kokonaan maan tasalle. On aika koota varastolistaa tarpeistosta, jota apuna voisi luovuttaa.

Voimalaitoksista 3 – 4 on käytössä, ja kymmeniä laitoksia on kiireisessä korjauksessa. Tähtäimessä on, että ne saadaan verkkoon ennen syksyn pakkasia.

”Suomi on yksi merkittävimmistä energiasektorin avunantajista”, erikoissuunnittelija Heikki Honkanen sisäministeriön EU- ja kansainväliset asiat -yksiköstä toteaa.

Honkasen mukaan Ukrainan viimeisimmässä avunpyynnössä on mainittu kategorioittain kiireisimmät tarpeet:

– Kaasuturbiinit
– Automaattiset muuntajat
– Hydro- ja turbogeneraattorit
– Kolmivaihemuuntajat
– Yksivaihemuuntajat
– Ylijännitesuojat
– Erilaiset katkaisijat

Honkanen kertoo, että suomalaiset energia-alan yritykset ovat osallistuneet avunantoon ”suurella sydämellä”.

”Ukrainaan on EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta toimitettu Suomesta yhteensä 314 rekkalastillista materiaaliapua. Noin viidesosa kaikesta lähetetystä avusta on ollut energiasektorin apua”, hän sanoo.

Apu kohdentuu yhteispelillä

Nyt olisi mahdollista koota ripeästi listaa myös pienestä ja suuresta sähkötavarasta, jota löytyy tarjolle Ukrainaan.

Honkasen mukaan näin tarjottavan tavaran listan kanssa voidaan koordinoida tarpeet ja annettava apu paremmin yhteen.

Talven varalle Ukrainassa valmistellaan erilaisia hätäsuunnitelmia lämmön, sähkön ja kaasun jakelun turvaamiseksi. Suomi pyrkii vastaamaan sekä Ukrainan pysyvämpiin että tilanteen mukana muuttuviin avuntarpeisiin.

Sisäministeriön pelastusosasto koordinoi Suomen valtion siviiliapua Ukrainaan pelastuspalvelumekanismin kautta: https://intermin.fi/ukraina/materiaaliapu-ukrainaan.

Yhteystiedot: Heikki Honkanen, erikoissuunnittelija, puh. 029 548 8565, etunimi.sukunimi@gov.fi.

Reijo Holopainen

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!