Työvälineistä löytyi tarkastuksissa runsaasti puutteita

Työsuojeluviranomaiset suorittivat viime vuonna noin 200 työvälineiden toimintakunnon varmistamiseen liittyvää tarkastusta eri puolilla Suomea.

SM Extra audioartikkelit

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vuosittain sattuu satoja nostolaitteiden tai muiden työvälineiden aiheuttamia työtapaturmia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastaja Ari Pulli muistuttaa, että työvälineen oikealla ja riittävällä huollolla ja kunnossapidolla työvälineen turvallisuus, työtehokkuus ja työn suorittamisen mielekkyys paranevat.

– Työvälineiden riittävät, säännölliset huollot ja tarvittavat kunnossapitotoimet jätetään tekemättä tai ne tehdään vasta, kun se on aivan välttämätöntä toimintojen jatkumisen turvaamiseksi. Samalla laiminlyödään valmistajien antamia huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Huoltokirjaan, jos sellainen ylipäätään on, ei merkitä tehtyjä toimenpiteitä eikä huoltokirjaa pidetä työvälineen mukana, Pulli kertoo tarkastuskierroksen havainnoista.

Työsuojeluviranomaiset jatkavat työvälineiden kunnon valtakunnallista valvontaa. Tarkastukset toteutetaan pistoluonteisesti ennalta ilmoittamatta.