TVK muistuttaa vuokratyöntekijöiden perehdytyksestä

Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n mukaan vuokratyöntekijöille tapahtui viime vuonna noin 70 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vakituisten työntekijöiden vastaava luku oli alle 30.

SM Extra audioartikkelit

TVK:n mukaan vuokratöissä sattui viime vuonna noin 5 000 työpaikkatapaturmaa. Määrä on noin 26 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Noin 15 % vuokratyössä tapahtuneista työpaikkatapaturmista sattui tuotantotehtävissä, vajaa 13 % varastoinnin, lastaamisen ja kuorman purkamisen työtehtävissä ja 10 % uudisrakennustöissä.

TVK:n johtaja Mika Tynkkysen mukaan vuokratyön työturvallisuuden suurimmat haasteet liittyvät uusiin, vaihtuviin työympäristöihin ja työskentelytapoihin. Perehdyttäminen on erityisen haastavaa, kun sairastuneen työntekijän tilalle tilataan vuokratyöntekijä, joka ei ole aikaisemmin työskennellyt tilaajayrityksessä tai jos työtehtävä vaihtuu kesken työvuoron.

– Eri osapuolten sujuva yhteistoiminta on erityisen tärkeää vuokratyön turvallisuuden hallinnassa. Vuokratyötä tarjoavan ja käyttävän yrityksen välillä on sovittava yksiselitteisesti työntekijän turvallisuuden ja terveyden kannalta tärkeistä käytännöistä. Missään tilanteessa ei saa käydä niin, että vuokratyöntekijä aloittaa työnsä oudoissa olosuhteissa ilman riittävää ohjeistusta ja osaamista, Tynkkynen muistuttaa keskuksen tiedotteessa.