Tuulivoimarakentaminen jatkui vuonna 2023 vilkkaana

Vuosi 2023 oli historiamme toiseksi vilkkain tuulivoimarakentamisen vuosi, kun Suomeen rakennettiin 212 uutta tuulivoimalaa.

SM Extra audioartikkelit

Suomessa on nyt 1 601 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 6 946 megawattia. Vuonna 2023 kapasiteetti kasvoi 212 voimalalla ja 1 280 megawatilla. Suomesta purettiin vuoden aikana neljä tuulivoimalaa, joiden teho oli yhteensä 12 megawattia.

Tuulivoima on Suomessa edelleen vahvasti keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalle ja muihin Pohjanmaan maakuntiin. Eniten uusia voimaloita rakennettiin vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin. Pohjois-Pohjanmaalla on 38,5 prosenttia Suomen tuulivoimasta ja siellä on myös valtaosa kehitteillä olevista hankkeista.

– Vaikka alueellisesti tasainen rakentaminen olisi monesta syystä erittäin tärkeää, on mukava huomata, että ne kunnat, joissa on jo paljon tuulivoimaloita, luvittavat niitä myös lisää. Tuulivoimaan on siis totuttu hyvin eikä siitä koeta kohtuutonta haittaa, Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen kommentoi.

Vuodelle 2024 ennakoidaan noin 450 megawatin lisäystä ja vuodelle 2025 on jo tiedossa lähes 2 000 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Vaikka rakenteilla olevat hankkeet ovat tarkasti tiedossa, ne siirtyvät helposti vuodelta toiselle, aiottua aiemmaksi tai myöhemmäksi.

– Vielä viime vuoden lopulla tuli uusia investointipäätöksiä hankkeista, jotka valmistuvat jo 2025. Nousseet kustannukset ja yleinen epävarmuus aiheuttavat sen, että kaikesta esimerkiksi neuvotellaan tarkemmin ja pidempään – asiat varmistuvat myöhemmässä vaiheessa, Mikkonen sanoo.


Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!