Tuulivoimalla katettiin viime vuonna noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta

Suomeen rakennettiin uutta tuulivoimakapasiteetti vuoden 2020 aikana yli 300 megawattia. Suomen tuulivoimatuotanto kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes kolmanneksella.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n mukaan Suomessa vuoden 2020 sähkönkulutuksesta katettiin jo noin 10 prosenttia tuulivoimalla. Vuoden 2020 aikana Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 302 megawattia. Vuoden lopussa Suomen 821 tuulivoimalan kapasiteetti oli yhteensä 2 586 megawattia. Vuoden aikana tuulivoimaloilla tuotettiin Tuulivoimayhdistyksen mukaan yhteensä 7 788 gigawattituntia sähköä.

Suurin osa vuonna 2020 rakennetuista tuulivoimaloista on rakennettu markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Jos kaikki tuulivoimahankkeet, joista on tehty investointipäätös, valmistuvat suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021, lisääntyy Suomen tuulivoimakapasiteetti tänä vuonna yhteensä 990 megawatilla.

Tuulivoimayhdistyksen tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!