Turun AMK ja Vaasan AMK kouluttavat uusia tuulivoima-alan osaajia

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia tuulivoima-alan tarpeisiin. Kuva: Kasper Dalkarl/VAMK.
Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia tuulivoima-alan tarpeisiin. Kuva: Kasper Dalkarl/VAMK.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä verkossa järjestämä maksuton tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus vastaa osaltaan kasvavan alan osaamistarpeisiin.

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi peräti 75 prosenttia vuonna 2022. Kokonaissähköntuotannosta tuulivoiman osuus ylsi lähes 17 prosenttiin, eikä kasvu näytä laantuvan. Tulevaisuudessa tuulivoima-ala tuleekin tarvitsemaan entistä enemmän osaajia suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotehtäviä varten. Tuulivoimaloihin tarvitaan insinöörejä, kuten sähkö- ja automaatiotekniikan osaajia, mutta myös projektinhallinnassa ja suunnittelussa on paljon työtä.

– Täytyy muistaa, että yksi tuulivoimala on käytössä keskimäärin 20-25 vuotta. Pitkän käyttövaiheen aikana tullaan tarvitsemaan paljon erityyppistä osaamista, esimerkiksi huolto- ja kunnossapitotöihin. Samaan aikaan rakenteilla on noin 400 tuulivoimalaa ja suunnitteilla useita tuhansia uusia voimaloita, joten on selvää, että osaavaa työvoimaa tarvitaan, Turun ammattikorkeakoulun sähköenergiatekniikan lehtori ja koulutusvastaava Osmo Huhtala toteaa.

Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

– Rakenteilla olevien tuulivoimalainvestointien valmistuessa jopa 83 prosenttia niistä sijaitsee Lapin ja Pohjanmaan maakunnissa. Suunniteltujen tuulivoimalainvestointien toteutuessa uuden työvoiman tarve korostuu voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta työvoiman tarve on ennusteiden mukaan huomionarvoista muuallakin. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään laajasti niin tuulivoimaan liittyviä teknisiä asioita kuin myös liiketoiminta- ja projektiasioita, Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori Jan Nyman kertoo.

– Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville, jotka tekevät töitä tuulivoiman parissa tai ovat kiinnostuneita siitä, Turun AMK:n erityisasiantuntija Aleksi Heinonen selventää.

Haku koulutukseen alkaa 12.2.2024. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen sekä Euroopan unionin, Next Generation EU, rahoittama.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!