Turku tuotti kaukolämpönsä pääosin sähköisesti

Kaukolämmön tuotannossa otettiin Turun seudulla viikonloppuna historiallinen askel, kun lähes koko Turku-energia oy:n myymä kaukolämpö tuotettiin sähköisellä tuotannolla.

Meneillään olevien kaukolämmön tuotantolaitosten vuosihuoltojen takia koko Turku-energian ja Turun seudun energiantuotanto oy:n tuottama kaukolämpö tuotettiin edellisviikonloppuna sähköisellä tuotannolla.

Kaukolämpö tuotettiin viikonloppuna pääosin Kakolan lämpöpumpuilla, Naantalin voimalaitoksella sijaitsevalla sähkökattilalla, Naantalin kaukolämpöakulla ja Turun kaukolämpöakulla. Yhteensä kaukolämmön tuotanto oli viikonlopun aikana 6 200 megawattituntia.

Viikonlopun aikana tuotettu kaukolämpö oli myös kokonaisuudessaan päästötöntä, sillä tuotannossa käytetty sähkö oli alkuperältään hiilidioksidivapaata.

Turku-energian myymän kaukolämmön määrä oli vuonna 2023 1 905 gigawattituntia ja siitä jo 87 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Kaukolämpöä tuotettiin Turun seudulla vuonna 2023 biomassalla 52,3 prosenttia, lämmön talteenotolla, lämpöpumpuilla ja sähköllä 32,6 prosenttia, kivihiilellä 4,4 prosenttia, öljyllä 3,2 prosenttia, turpeella 2,6 prosenttia, SRF:llä 2,8 prosenttia, asfalteenilla kaksi prosenttia ja kaatopaikkakaasulla 0,3 prosenttia.

Tulevaisuudessa ei-polttavaan teknologiaan perustuva kaukolämmön tuotanto tulee kasvamaan muun muassa Turku-energian sekä Turun seudun energiantuotannon sähkökattilainvestointien myötä.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!