Tuontisähkön tarve väheni vuonna 2023

Sähköä kulutetaan Suomessa nykyään vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla; 80 terawattituntia vuodessa.

Sähköntuotanto on kohonnut merkittävästi energiakriisiä edeltäneestä tasosta, ilmenee Energiateollisuus ry:n vuositilastoista. Vuosina 2021 ja 2022 sähköä tuotettiin 69 terawattituntia, ja viime vuonna tuotanto nousi 78:aan terawattituntiin. Kasvua oli 13 prosenttia. Samaan aikaan sähkönkulutus laski reilulla kahdella prosentilla 2022-23. Vuoteen 2021 verrattaessa lasku on tuntuvampi, 8,4 prosenttia.

Tuotannon kasvu ja kulutuksen väheneminen johtivat siihen, että tuontisähkön tarve väheni merkittävästi. Suomi oli pitkään EU:n suurin sähköntuoja, mutta 2023 nettotuonnin osuus sähkönkulutuksesta oli enää 2,2 prosenttia. Tuonnin väheneminen johtuu uuteen, kotimaiseen hinnaltaan kilpailukykyiseen kapasiteettiin investoimisesta.

Voimaloiden tuotanto lisääntyi

Sähköntuotantoa ovat lisänneet tuulivoimaan tehdyt investoinnit ja Olkiluoto 3:n valmistuminen. Tuulivoiman tuotanto kasvoi 25 prosenttia, kun vuoden 2022 puolella pystytetyt voimalat olivat täydessä tuotannossa.

Tuotantokapasiteetti kasvoi 2023 aikana lähes 1 300 megawattia. Vuoden 2022 alusta se on yli kaksinkertaistunut ja ylittää 7 000 megawatin rajan näinä päivinä.

Ydinvoiman tuotanto kasvoi 35 prosenttia. Ydinvoimalla tuotettiin 32,7 terawattituntia sähköä, joka vastasi 41 prosentin osuutta kulutuksesta. Sateisen kesän ja syksyn vuoksi myös vesivoimavuosi oli hyvä: tuotanto kasvoi 12,6 prosenttia. Aurinkovoiman tuotanto kasvoi prosenteissa reilusti, 65 prosenttia, mutta sen osuus kokonaistuotannosta on edelleen vähäinen. Alkaneena vuonna aurinkovoiman osuus nousee yli prosenttiin kulutuksesta ja tuotannosta.

Päästöttömän tuotannon osuus oli viime vuonna 94 prosenttia. Puhdas tuotanto lisääntyi samalla, kun kivihiilen käyttö puolittui ja turpeen käyttö väheni 35 prosenttia. Sähköä tuotettiin yhä vähemmän polttamalla. Sähkön erillistuotanto väheni 40 prosenttia, ja lämmöntuotannon yhteydessä tuotetun sähkön (CHP) tuotanto laski 20 prosenttia.
(Lähde: Energiateolllisuus ry)


Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!