Tukesin S10-luettelo on päivitetty

Luettelon tärkein muutos on uusi painos standardisarjasta SFS 6000 (2022) Pienjännitesähköasennukset.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut päivitetyn S10-2023 -luettelon sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevista standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset.

Päivitetty luettelo korvaa luettelon S10-2019. Luetteloon on lisätty uusina standardeina aurinkosähköjärjestelmien dokumentaatioita, käyttöönottotestejä ja tarkastuksia koskevia standardeja.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä.

Päivitetty luettelo Tukesin sivuilla