Tukes: Yritykset eivät tunne riittävästi tarkastusvelvoitteitaan

Valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät vuonna 2022 noin 110 000 tarkastusta esimerkiksi hisseille ja nosto-oville, sähkölaitteistoille ja palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille.

SM Extra audioartikkelit

Tarkastusten yhteydessä havaittiin, että laitteiden omistajilla ja haltijoilla ei ole aina riittävästi tietoa lakisääteisistä tarkastusväleistä ja -vaatimuksista. Puutteita on havaittu myös asennuksissa ja huolloissa.

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastusten perusteella vakavien ja välittömän vaaran vikojen lukumäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Pieniä puutteita on sen sijaan kirjattu paljon muun muassa hissien tarkastuksissa. Järjestelmien turvallisen käytön vaarantavia puutteita on havaittu sekä huollossa, kunnossapidossa että asennuksissa.

Valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät vuonna 2022 yhteensä noin 9 500 sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastusta. Varmennustarkastuksissa tehtiin havaintoja puutteellisista asennuksien dokumentoinneista ja mm. kaapeleiden kuormittavuudesta ja puutteellisesta asennustavasta sekä käyttöönottotarkastusten kattavuudesta ja mittauksista. Varsinkin aurinkosähköasennusten käyttöönottotarkastukset olivat usein puutteellisia.

Tukes muistuttaa, että vastuu laitteiden ja järjestelmien turvallisuudesta ja käyttökuntoisuudesta on niiden omistajilla ja haltijoilla, vaikka niiden huolto, kunnossapito ja valvonta olisi ulkoistettu esimerkiksi huoltoliikkeille. Myös ulkoistettujen toimijoiden tulee olla ammattitaitoisia, osaavia ja vastuullisia ja heidän kuuluu pitää omistajat ja haltijat tietoisina vastuullaan olevien laitteiden kunnosta ja lakisääteisistä tarkastusvaatimuksista.

Tukesin tiedote: Yritykset eivät tunne riittävästi velvoitteitaan tilata lakisääteisiä tarkastuksia laitteille ja laitteistoille

Sähkömaailman uutinen: Hissien vikojen määrä on kasvanut

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!