Virheellinen kytkentä aiheutti Lieksan sähköpalot

Sähköverkon poikkeuksellinen vika sytytti tulipalon kolmessa rakennuksessa Lieksassa 18.12.2021. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaraportin mukaan palot aiheutuivat 20 kV verkon virheellisestä käyttökytkennästä.

Paloihin johtanut tapahtumaketju sai alkunsa huoltotöissä 30.11.2021, kun 110/20 kV sähköasemalla ilmeni odottamaton vika, jonka seurauksena huoltotyötä varten tehtyä kiskokeskeytystä ei saatu palautettua suunnitellusti takaisin normaalin kytkentätilanteeseen. Yllättävässä vikatilanteessa jouduttiin suunnittelemaan kojeiston korvaava käyttökytkentä.

Lauantaina 18.12.2021 kaatui puu 20 kV:n avojohdolle. Tästä syntyneen vikatilanteen seurauksena 20 kV:n keskijännite siirtyi PEN-johtimesta hallitsemattomasti pienjännitteiseen jakeluverkkoon.

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Virheellisestä kytkentätilanteesta johtuen sähköaseman 20 kV:n johtolähtöjen vikasuojauskoordinaatio ja laitteiston käyttö eivät olleet määräysten mukaisia. Olennaiset turvallisuustoiminnot eivät toimineet vikatilanteessa, eikä pitkään jatkunut vaarallinen käyttötilanne tullut huomioiduksi verkon valvonnassa.

Onnettomuustutkintaraportti ja lisätietoja Tukesin sivuilla