Virheellinen kytkentä aiheutti Lieksan sähköpalot

Sähköverkon poikkeuksellinen vika sytytti tulipalon kolmessa rakennuksessa Lieksassa 18.12.2021. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaraportin mukaan palot aiheutuivat 20 kV verkon virheellisestä käyttökytkennästä.

Paloihin johtanut tapahtumaketju sai alkunsa huoltotöissä 30.11.2021, kun 110/20 kV sähköasemalla ilmeni odottamaton vika, jonka seurauksena huoltotyötä varten tehtyä kiskokeskeytystä ei saatu palautettua suunnitellusti takaisin normaalin kytkentätilanteeseen. Yllättävässä vikatilanteessa jouduttiin suunnittelemaan kojeiston korvaava käyttökytkentä.

Lauantaina 18.12.2021 kaatui puu 20 kV:n avojohdolle. Tästä syntyneen vikatilanteen seurauksena 20 kV:n keskijännite siirtyi PEN-johtimesta hallitsemattomasti pienjännitteiseen jakeluverkkoon.

Virheellisestä kytkentätilanteesta johtuen sähköaseman 20 kV:n johtolähtöjen vikasuojauskoordinaatio ja laitteiston käyttö eivät olleet määräysten mukaisia. Olennaiset turvallisuustoiminnot eivät toimineet vikatilanteessa, eikä pitkään jatkunut vaarallinen käyttötilanne tullut huomioiduksi verkon valvonnassa.

Onnettomuustutkintaraportti ja lisätietoja Tukesin sivuilla

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!