Tukes: Sähköturvallisuuden hallinnan puutteet johtivat Lohjan muuntamotapaturmaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Lohjalla jakeluverkon muuntamolla 27.4.2021 sattunutta, maanrakentajan työntekijän kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa.

SM Extra audioartikkelit

Onnettomuus tapahtui, kun maanrakennusurakoitsijan kahden hengen työryhmä oli suorittamassa jakeluverkon muuntamolla verkonrakennushankkeen viimeistelytöitä. Onnettomuuden uhri avasi jännitteisen 20 kV:n muuntamon ovet tarkoituksenaan selvittää tarkastustoimenpiteenä laadunvalvonnassa havaittua, muuntamon sisällä olevaa poikkeamaa. Kun uhri kurkotti oviaukosta muuntamoon, hän sai keskijännitekojeiston kosketussuojaamattomasta osasta sähköiskun, jonka seurauksena hän myöhemmin menehtyi.

Onnettomuuden tutkinnassa ilmeni, että mukana olleilla toimijoilla oli puutteita sähkötöitä ja sähkötyöturvallisuutta koskevien säädösvaatimusten tunnistamisessa. Sähköturvallisuuslain ja sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun asetuksen vaatimukset eivät kaikilta osin toteutuneet.

Tutkinnan mukaan onnettomuuteen johtanut keskeisin syy on, ettei muuntamon avonaiseen keskijännitekojeistoon liittyvää välitöntä hengenvaraa tunnistettu, mikä vaikutti siihen, että annettuja ohjeita ei noudatettu.

Tukesin tiedote